Οπως έγινε γνωστό από τη Μητρόπολη, την Πέμπτη ξεκίνησε το τρίτο, κατά σειρά, σεμινάριο ειδικής αγωγής με αντικείμενο το σύνδρομο down.

Τό σεμινάριο διάρκειας μηνών διοργανώνεται από τη Μητρόπολη Ξάνθης σε συνεργασία με την Ένωση Θεολόγων και το Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάββα Μελισσόπουλο.

Θα περιλαμβάνει τα κυριότερα θεωρητικά, μεθοδολογικά καί ερευνητικά ζητήματα πού θέτουν οι μελέτες για το Σύνδρομο Down και θα συνδέει Ειδική Αγωγή καί Εκπαίδευση με την έρευνα, εξετάζοντας με ολοκληρωμένο τρόπο όλους τούς τομείς πού ἀφορούν στην εκπαίδευση παιδιών μέ Σύνδρομο Down, με έμφαση στις ποιοτικές κυρίως μεθόδους έρευνας και ιδιαίτερα στην ενταξιακή προσέγγιση.

Διδάσκων του Προγράμματος είναι ο Αρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης, Δρ. τοῦ Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής καε Ψυχολογίας, του ΠΤΔΕ του Ἐθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ἀθηνών και σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα Εἰδικής αγωγής.

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε δεύτερη Πέμπτη στα αμφιθέατρο του Α΄ Γυμνασίου, 16:00-18:00 καί 18:00-20:00, ενώ συμμετέχουν 300 άτομα, κυρίως νέοι άνθρωποι, εκπαιδευτικοί καί γονείς.

Ἡ Μητρόπολη εεχαριστει, σε ανακοίνωσή της,  τούς συνδιοργανωτές του Σεμιναρίου, τον π. Ἀπόστολο Καβαλιώτη, τον Διευθυντή τοῦ Α΄ Γυμνασίου Ξάνθης καί όλους τούς συμμετέχοντες.