Η Περιφέρεια ΑΜΘ σε συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και τον αρμόδιο απεσταλμένο της Νικόλαο Γκολφινόπουλο και το Σύλλογο ΕΒΕ Σουφλίου, υποστηρίζει την πρωτοβουλία για επέκταση της δράσης ”Δυτικοί Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Μεταξιού” και μεταξύ άλλων της εκδήλωσης που θα γίνει στα πλαίσια της επίσκεψης του κου Ν. Γκολφινόπουλου στο Σουφλί. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Βιοτεχνών του Σουφλίου διοργάνωσε εκδήλωση το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου για την παρουσίαση του προγράμματος.

Το Σουφλί αποτέλεσε  και αποτελεί ακόμη και σήμερα, μοναδικό και εμβληματικό χώρο επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων μεταξιού, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να βρει σχετικά μουσεία, μνημεία, στοιχεία και πληροφορίες.  Μία παράδοση αιώνων, μπορεί να αποτελέσει σήμερα μία ιδιαίτερη πρόταση.

Το πρόγραμμα ”Δρόμοι του Μεταξιού” είναι μία πολυετής πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού UNWTO, που μέχρι σήμερα είχε ιδιαίτερη απήχηση στο Ασιατικό τμήμα του. Η επέκταση του προγράμματος αυτού με τη δράση ”Δυτικοί Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Μεταξιού” και η παρουσία του εκπροσώπου του κου Ν. Γκολφινόπουλου, σκοπό έχει να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία ώστε τοποθετώντας τα ιδιαίτερα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της να επωφεληθεί μετέχοντας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνέργειας και προβολής που προσφέρεται.
Η Περιφέρεια ΑΜΘ μέσα από την ΟΧΕ Τουρισμού Πολιτισμού Εγνατία, δίνει με τη σειρά της, δυνατότητες χρηματοδότησης παρόμοιων δράσεων και κατά συνέπεια υποστήριξης αυτών των συνεργασιών .
Είναι σημαντικό ότι με τον κο Νίκο Γκολφινόπουλο είμαστε σε συνεχή συνεργασία ώστε να προσφέρουμε στον UNWTO, υποστήριξη, υλικό προβολής και ενημέρωσης, πρόσθετη δικτύωση τοπικά και ενσωμάτωση στο πρόγραμμα της  ”2017: Έτος Τουρισμού για την ΠΑΜΘ” , νέων κοινών δράσεων.