Ερώτηση προς στους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Ξάνθς, Χουσεϊν Ζειμπέκ με την οποία αναφέρουν τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, με τον ν. 3852/2010 (σχέδιο «Καλλικράτης») όλες σχεδόν οι αρμοδιότητες για τα σχολικά κτήρια έχουν περάσει στη δικαιοδοσία των Δήμων. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 94, παρ. 4 του νόμου, έχουν ανατεθεί στους Δήμους, μεταξύ άλλων, η ανέγερση σχολικών κτηρίων, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών, η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους κλπ.

Σε πολλές, όμως, περιπτώσεις οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται καταχρηστικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των σχολείων και των μαθητών.

Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας αλλά και σε ορισμένες άλλες περιοχές της χώρας είναι οι παρακάτω.

•    Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πύργου συστεγάζεται εδώ και πολλά χρόνια με το ΕΕΕΕΚ Πύργου σε λυόμενες αίθουσες υπό ασφυκτικές συνθήκες. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν την απαράδεκτη κατάσταση και την ανάγκη μεταστέγασης του ενός σχολείου. Ενώ όμως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας προτείνει τη μεταστέγαση του ΕΕΓ σε δημόσιο σχολικό κτήριο που δεν χρησιμοποιείται, στο Δήμο Ήλιδας, ο Δήμος Πύργου, για λόγους τοπικισμού και μόνο, προτείνει τη μεταστέγαση ξανά σε λυόμενες αίθουσες, και μάλιστα σε ιδιωτικό οικόπεδο, με επιβάρυνση δηλαδή του ελληνικού δημοσίου!

•    Το Γυμνάσιο Σιμόπουλου του Δήμου Ήλιδας στεγάζεται από το 2008 σε λυόμενες αίθουσες. Οι εκπαιδευτικές αρχές και φορείς προτείνουν τη μεταστέγασή του στο σύγχρονο σχολικό κτήριο του πρώην Γυμνασίου Εφύρας, το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί από το 2011. Παρόλο που το σύγχρονο αυτό κτήριο απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα, για το οποίο το Δημόσιο δαπάνησε χρήματα να το κατασκευάσει, ο Δήμος Ήλιδας επικαλείται «την σφοδρή αντίδραση της τοπικής κοινωνίας» (απάντησή του στις 22-6-2015 στην 3425/11-6-2015 ερώτηση των βουλευτών Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ) και για λόγους, που καμιά σχέση δεν έχουν με το συμφέρον των μαθητών, αρνείται αυτή την προφανή λύση. Επιπλέον, ο Δήμος προτίθεται, στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, να ζητήσει νέα χρηματοδότηση, δηλαδή επιπλέον χρήματα του ελληνικού δημοσίου, για εκ νέου μεταφορά ή αγορά λυόμενων αιθουσών βαρέως τύπου για τη στέγαση του Γυμνασίου Σιμόπουλου.

•    Για την ανέγερση του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου, ο Δήμος Πύργου έχει αγοράσει από το 2009 οικόπεδο με αντίτιμο 1.000.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο σε αυτό να υπάρχουν εγκεκριμένοι όροι δόμησης για την ανέγερση σχολικής μονάδας. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η υποβολή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πύργου στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετική Μελέτη Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πύργου. Ουσιαστικά, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα για να δρομολογηθεί η ανέγερση του σχολείου, όπως προκύπτει και από τις Απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων στην 1963/15-12-2015 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνυπογράφει την παρούσα Ερώτηση.

•    Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου παραχωρεί, για δέκα χρόνια σε Μ.Κ.Ο., σχολικό κτήριο του συγκροτήματος γυμνασίων και λυκείου του Ταύρου, που ανήκει στο 1ο Λύκειο Ταύρου. Η Δημοτική Αρχή θεωρεί το κτήριο εγκαταλελειμμένο παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτο ως χώρος εκδηλώσεων του Λυκείου και η Διευθύντρια του σχολείου είχε σκοπό να το διαμορφώσει σε χώρο συνάθροισης, γυμναστήριο, μαθητικό στέκι και βιβλιοθήκη του σχολείου, καθώς το 1ο Λύκειο Ταύρου στερείται όλων αυτών των χώρων.

•    Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Διομήδειας και λειτουργεί με πολλές δυσκολίες λόγω των ανεπαρκών εγκαταστάσεων. Από το 2001 υποτίθεται πως γίνονται προσπάθειες για την εξεύρεση οικοπέδου για την ανέγερση σχολικού κτηρίου. Επί 15 χρόνια δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και γίνεται πια αντιληπτό, μετά τις αόριστες υποσχέσεις των δημοτικών αρχών, ότι το σχέδιο ανέγερσης του Μουσικού Σχολείου έχει σταματήσει με υπαιτιότητα των δημοτικών αρχών των Δήμων Αβδήρων και Ξάνθης. Μετά τα παραπάνω, τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι ενδιαφερόμενοι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις υποσχέσεις των δύο Δήμων και ζητούν την άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση των παιδιών.

Είναι προφανές ότι πολλοί Δήμοι προτάσσουν τον τοπικισμό και το μικροπολιτικό όφελος και αγνοούν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, των μαθητών και των οικογενειών τους. Υποκύπτουν σε πιέσεις τοπικών παραγόντων, άσχετων συνήθως με τα εκπαιδευτικά ζητήματα και δεν προτάσσουν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και το δημόσιο συμφέρον ή αδιαφορούν γενικώς και αφήνουν τα προβλήματα να διαιωνίζονται.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς να διαχειριστούν, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, μια σοβαρή αρμοδιότητα που τους ανατέθηκε.

Επειδή δεν είναι δυνατό ακόμη και σήμερα ορισμένοι να συμπεριφέρονται με αποκλειστικό κριτήριο τον τοπικισμό και τα μικροπολιτικά οφέλη, συμπεριφορές που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα.

Επειδή δεν είναι δυνατό το ελληνικό δημόσιο, που τα δικά του χρήματα διαχειρίζονται οι Δήμοι, να μην έχει λόγο σε σοβαρά θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Προτίθενται να προβούν σε ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των Δήμων, όσον φορά αρμοδιότητες σχετικές με τη στέγαση των σχολείων και να λάβουν μέτρα συμμόρφωσης για όσους Δήμους δεν ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ή αγνοούν τις θέσεις των εκπαιδευτικών αρχών;

2.    Προτίθενται να απαγορεύσουν την αλλαγή χρήσης ενός σχολικού χώρου όταν η σχολική μονάδα ή μια άλλη όμορη τον χρειάζεται;

3.    Σκοπεύουν, στα πλαίσια της αναθεώρησης του «Καλλικράτη», να εισηγηθούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους αυτές οι αρμοδιότητες για τα σχολικά κτήρια, στις οποίες αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς να ανταποκριθούν και να τις αποδώσουν στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Δημαράς Γιώργος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Μουμουλίδης Θέμης

Σεβαστάκης Δημήτρης