Την αντίδραση της μείζονος αντιπολίτευσης προκάλεσε η ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜΘ για την ένταξη 3 έργων στο ΕΣΠΑ, που αφορούν στον Πολύσιτο, τον Εχίνο και το Ελαιοχώρι, με ανακοίνωσή που αναφέρει ότι πρόκειται για έργα της θητείας Γιαννακίδη που επεκτάθηκαν για να αποπληρωθούν. 

Στην ανακοίνωση Καραλίδη αναφέρεται:

Με το από 29-11-2016 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, πληροφορηθήκαμε για την ένταξη 3 τεχνικών έργων στο νέο ΕΣΠΑ. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά γίνεται  προσπάθεια οικειοποίησης και παρουσίασης των έργων της προηγούμενης Διοίκησης Άρη Γιαννακίδη, ως δικών τους έργων, χρησιμοποιώντας την επέκταση ολοκλήρωσής τους κατά 1 με 1,5 χρόνια (2017-2018).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας έχουμε να αναφέρουμε για το κάθε έργο τα ακόλουθα:

  1. «Βελτίωση της υπ΄αριθ. 2 Επαρχιακής Οδού – Γέφυρα Πολυσίτου», συνολικού προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ. Δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2013, πήρε έκπτωση 37,08%, και υπογράφηκε η σύμβαση στις 27-8-13μεταξύ του τότε Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης κ.Φώτιου Καραλίδη και του νομίμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας ΔΟΒΡΙΔΗΣ ΑΕ-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου αρχές του 2015.
  2. «Διευθέτηση Χειμάρρων Εχίνου», συνολικού προϋπολογισμού 2.830.000 ευρώ. Ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ την 31-01-2013. Το έργο δημοπρατήθηκε Ιούνιο του 2013. Πήρε έκπτωση 42,6% και υπογράφηκε η σύμβαση στις 27-2-14μεταξύ του τότε Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης κ.Φώτιου Καραλίδη και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου Μαρτιος 2015
  3. «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ.Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ την 6η Ιουνίου 2012. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27-8-2013 από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας κ. Αρχέλαο Γρανά, στο ποσό των 1.709.000,00 €. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου μέσα του 2015.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 98% και πλέον των έργων έχει ολοκληρωθεί. Οι παρατάσεις  περαίωσης των έργων αφορούν την ολοκλήρωση των πληρωμών. Συγχρόνως θέλουν να τα εμφανίσουν ως έργα της σημερινής διοίκησης χρησιμοποιώντας την παράταση περαίωσης το 2017 και 2018.

Μ’ αυτόν τον τρόπο της «μισής αλήθειας» θα μπορούν να κόβουν κορδέλες και να κάνουν εγκαίνια. Κύριε Περιφερειάρχη, η «μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα». Παράλληλα σας προτρέπουμε να μας υποδείξετε στα 2,5 χρόνια Διοίκησης σας έστω και ένα τεχνικό έργο εξ’ ολοκλήρου δικό σας.