Προσφυγή στην Επιτροπή του άρ. 152 κατέθεσε ήδη η πλευρά του επιχειρηματικού σχήματος που έχει πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του δημοτικού camping στο Μυρωδάτο. 

Όπως επιβεβαιώνει ο νομικός των επιχειρηματιών, Σινάν Καβάζ, η πλευρά τους εκτιμά βάσιμα ότι η προσφυγή τους θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή του άρθρου 152 και υπάρχουν μια σειρά από επιχειρήματα για να αντικρούσουν την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ακύρωσε, στον έλεγχο νομιμότητας, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Τι αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης

Όπως είναι γνωστό ο διαγωνισμός ακυρώθηκε μετά από προσφυγή του επιλαχόντα επιχειρηματία για το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά του πλειοδότη δεν έφεραν αρίθμηση ενώ η πλευρά τους υποστηρίζει ότι τα δικαιολογητικά είχαν αριθμηθεί στην αίτηση αφού με βάση την ίδια διακήρυξη δεν επιτρεπόταν να αλλοιωθούν τα έγγραφα που κατατέθηκαν.

Στην προσφυγή πρόκειται να παρασταθεί και ο Δήμος Αβδήρων ενώ ήδη σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γ. Τσιτιρίδης έχει αναφέρει ότι σέβεται την ακύρωση, παρότι διαφωνεί, και εκτιμά ότι θα γίνει δεκτή η προσφυγή στην Επιτροπή, θεωρώντας ότι η ουσία του διαγωνισμού δεν έχει αμφισβητηθεί.