Όπως έγινε γνωστό, ότι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Θράκης (Παρνασσού 6- Κομοτηνή) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα της ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης  με θέμα την εφαρμογή του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών»

screenshot_12