Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε η ολοκλήρωση κατασκευής τριών τεχνικών έργων:

  1. «Βελτίωση της υπ΄αριθ. 2 Επαρχιακής Οδού – Γέφυρα Πολυσίτου», συνολικού προϋπολογισμού 3.871.978,72 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31/03/2018. Η πράξη αφορά στη βελτίωση τμήματος της αρ.2 Επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από τούς οικισμούς Συδινής και Πολυσίτου, καθώς και την νέα γέφυρα επί του χειμάρρου Κοσύνθου νοτίως του οικισμού Πολυσίτου. Ενώ έχουν προβλεφθεί εργασίες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας και δαπάνες των ακινήτων λόγω επίταξης που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.
  1. «Διευθέτηση Χειμάρρων Εχίνου», συνολικού προϋπολογισμού 1.701.823,22 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31/03/2018. Η παρούσα πράξη αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Εχίνου, από την είσοδο του ομώνυμου οικισμού μέχρι την έξοδο του προς τον οικισμό Σατρών. Το ανάντι τμήμα της κοίτης του χειμάρρου, από την είσοδο του στον οικισμό Εχίνου μέχρι το σημείο συνάντησης του με τον χείμαρρο Αγγούρι, έχει μήκος 675,00 μέτρα. Η διευθέτηση του χειμάρρου θα γίνει με κατασκευή λιθοδομής στις όχθες και την κοίτη του ποταμού και το έργο περιλαμβάνει επίσης διαμόρφωση πεζοδρομίων στις παρόχθιες εκτάσεις της ανατολικής όχθης του χειμάρρου Εχίνου, τοποθέτηση συστήματος συγκέντρωσης και απορροής των παρόχθιων- ομβρίων υδάτων και του οικισμού Εχίνου, διαμόρφωση της κοίτης με λίθους κ.α.Επίσης εντάχθηκε το έργο «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.732.115,32 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31/07/2017. Η παρούσα πράξη  αφορά την καινούργια χάραξη επαρχιακής οδού  παράκαμψης του οικισμού του Ελαιοχωρίου συνολικού μήκους ~2640 μ, 3 (τρεις) συνδετήριους κόμβους -ένας για την είσοδο του Ελαιοχωρίου ένας στην έξοδο του Ελαιοχωρίου προς Μυρτόφυτο και ένας με το κέντρο του οικισμού- καθώς και εξασφάλιση πρόσβασης παρόδιων ιδιοκτησιών συνολικού μήκους 735.89 μ.

Επίσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜΘ, με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εντάχθηκαν τέσσερις  δράσεις που αφορούν Κέντρα Κοινότητας στους  Δήμους Αλεξανδρούπουλης, Αρριανών, Δοξάτου και Προσοτσάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Τα έργα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Αν Μακεδονίας και Θράκης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.  Οι  δομές των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων έχουν στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Τα Κέντρα Κοινότητας θα εποπτεύονται από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Παράλληλα θα μπορούν να αναπτύξουν και δράσεις που αφορούν στην συλλογή και διανομή αγαθών προς τους ωφελούμενους στις εκάστοτε περιοχές παρέμβασης. Τα Κέντρα μέσω παραπομπών  θα διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες των Δήμων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.