Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε το πρώτο τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-ΕλληνοΒουλγαρικά Σύνορα: “Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) – Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ.12+820». Πρόκειται για ένα έργο με μήκος 3,16χλμ που περιλαμβάνει και την κατασκευή της Σήραγγας Συήνης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2016 η Περιφέρεια από το δικό της ΠΕΠ έχει εντάξει τη χρηματοδότηση με 5,4 εκατ. ευρώ της παράκαμψης Δημαρίου (χ.θ. 8+172-χ.θ. 9+660) Ο  συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 49,5 εκ.€ και θα χρηματοδοτηθεί από τα τρία επιχειρησιακά προγράμματα.

Το νέο τμήμα 

Το έργο έχει κόστος 18.627.600 ευρώ και αναμένεται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τραβώντας το ενδιαφέρον των τεχνικών εταιρειών της χώρας. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται μέχρι το τέλος του 2020 ενώ στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ 2014-2020. Ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, Ξάνθη–Εχίνος –Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, είναι συνολικού μήκους 49χλμ. και ανήκει στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του υποτμήματος, μήκους 3,16 χλμ.( χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820), του τμήματος Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, συνολικού μήκους 8 χλμ. (από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 16+147).

Η κατασκευή του τμήματος Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα με διατομή 7,5μ / 10,5μ εκπληρώνει του στόχους της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την υλοποίηση του διασυνοριακού άξονα Ξάνθη – Εχίνος – Rudozem – Plovdiv.

Στο φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών και της μονής αμφίδρομης) σήραγγας Συήνης.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), καθώς και δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης.

Στοιχεία από  Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com