Κόντρα μεταξύ δημοτικής αρχής και μείζονος αντιπολίτευσης δημιουργεί στο Δήμο Αβδήρων ο Έλεγχος των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Έχει προηγηθεί αναφορά του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης που ζητούσε να μάθει αν πρόκειται για αλληθές περιστατικό και σε τι αφορούσε και έτσι με μακροσκελή ανακοίνωση ο Δήμος Αβδήρων απαντά ότι ο Έλεγχος έγινε και αποτελεί συνέχεια σχετικής υπόθεσης που ξεκινά το 2013. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αβδήρων:

Σε απάντηση της δήλωσης του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Τσολακίδη σχετικά με την διενέργεια επιθεώρησης – ελέγχου από τους επιθεωρητές – ελεγκτές δημόσιας διοίκησης στο Δήμο Αβδήρων, αλλά και τις αιχμές και τα υπονοούμενα στις αναφορές του σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Ο έλεγχος από τους δυο επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης αποτελεί συνέχεια της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το έτος 2013 για την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Σχετικά με την αναφορά του κ. Τσολακίδη, περί μη ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον έλεγχο των επιθεωρητών στο Δήμο, αναφέρουμε ότι ο έλεγχος αφορούσε συλλογή στοιχείων εκ μέρους των επιθεωρητών από τις υπηρεσίες και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Σημειώνουμε ότι η όλη διαδικασία έχει ιδιαίτερα εμπιστευτικό χαρακτήρα, προκειμένου αυτή να δημοσιοποιηθεί ακόμη και στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελεί Δημόσια Συνεδρίαση. Εφόσον κατατεθεί σχετική έκθεση από τους επιθεωρητές με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους, αυτή θα κοινοποιηθεί στα θεσμικά όργανα του Δήμου, ανάλογα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας που την χαρακτηρίζει. Ο κ. Τσολακίδης εφόσον είχε γνώση του γεγονότος, μπορούσε και μπορεί με εμπιστευτικό τρόπο να ενημερωθεί για τον σχετικό έλεγχό και όχι να εμφανίζεται υποκριτικά να διερωτάται στον τύπο αφήνοντας αιχμές και υπονοούμενα για το Δήμο και την παρούσα διοίκηση.
  3. Σχετικά με τις ενέργειες της σημερινής διοίκησης αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, με την ανάληψη της παρούσας διοίκησης, πραγματοποιήθηκαν άμεσα όλες οι σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τα όσα όριζε η σχετική έκθεση των επιθεωρητών του 2013, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει βελτιωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε στον κ. Τσολακίδη με αυτόν τον τρόπο (μέσω του τύπου), καθώς αυτός έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο, ότι η αντιπολίτευση αποτελεί σημαντικό και θεσμικό παράγοντα και για αυτό πρέπει και οι ενέργειές της να ακολουθούν θεσμικές διαδικασίες και όχι μόνο ασαφείς δηλώσεις και δημοσιεύσεις στον τύπο με σκοπό τις αρνητικές εντυπώσεις για την παρούσα διοίκηση. Ο κ. Τσολακίδης εφόσον είχε οποιαδήποτε απορία θα μπορούσε να ζητήσει σχετική ενημέρωση από τον Δήμαρχο ή ακόμη πιο θεσμικά να υποβάλει σχετική έγγραφη ερώτηση προς τον Δήμαρχο σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντί όμως αυτής της θεσμικής πρακτικής επιλέγει για άλλη μια φορά τον μη θεσμικό δρόμο.  

Είμαστε στην διάθεση του κ. Τσολακίδη, εφόσον το επιθυμεί πραγματικά, να τον ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τον σχετικό έλεγχο.