Κινητοποίηση για την δωρεάν μεταφορά  τους με τα λεωφορεία των Κιμμερίων  πραγματοποίησαν οι Επιτροπές Αγώνα Πολυτεχνικής  του Μ.Α.Σ την Τρίτη 22 Νοέμβρη στη 40 Εκκλησιών όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΚΤΕΛ.    
Σημειώνουμε ότι ήδη από την αρχή της χρονιάς έχουμε κινητοποιηθεί πολλές φορές για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολές μας (σίτιση, στέγαση, μεταφορές) τόσο στην φοιτητική μέριμνα όσο και στην κοσμητεία. Μάλιστα με προηγούμενες κινητοποιήσεις πετύχαμε να αυξηθούν τα δρομολόγια του Πανεπιστημίου, αλλά και πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα  πραγματοποιούνται  μόνο 6 δρομολόγια με αποτέλεσμα οι εστιακοί φοιτητές να είναι αποκλεισμένοι από την πόλη. Γι’ αυτό άλλωστε διεκδικούμε παράλληλα με την αύξηση των δρομολογίων και τη δωρεάν μεταφορά μας με τα λεωφορεία των Κιμμερίων.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπαίτιοι γι’ αυτά τα ζητήματα δεν είναι η κακοδιαχείριση, αλλά η πολιτική που ακολουθείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις που στηρίζουν την Ε.Ε και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.  Άλλωστε αυτή η πολιτική μείωσε τον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων μας κατά 80% από το 2011, αυτή η πολιτική βάζει ιδιώτες μέσα στα Πανεπιστήμια που μας βλέπουν σαν πελάτες.