Εγγραφές  στην Εικονική Θερμοκοιτίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΔΠΘ ξεκινούνξ και οι ενδιαρφερόμενοι που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα λαμβάνοντας δωρεάν συμβουλευτική καθοδόγηση διαδικτυακά.  Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2017. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ikoniki

Τι είναι

Η Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. στοχεύει στην υποστήριξη νέων επίδοξων επιχειρηματιών και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη και εξέλιξη του επιχειρηματικού τους σκεπτικού ώστε να υπερκεράσουν τα εμπόδια κατά την είσοδο τους στην αγορά. Στο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η θερμοκοιτίδα της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. περιλαμβάνεται η διασύνδεση των συμμετεχόντων με παίκτες της αγοράς ενδιαφέροντός κάθε συμμετέχοντα και η υποστήριξη στην διερεύνηση χρηματοδότησης τόσο από ιδιωτικά κεφάλαια όσο και από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα επίδοξων επιχειρηματιών και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη και εξέλιξη του επιχειρηματικού τους σκεπτικού ώστε να υπερκεράσουν τα εμπόδια κατά την είσοδο τους στην αγορά. Στο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η θερμοκοιτίδα της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. περιλαμβάνεται η διασύνδεση των συμμετεχόντων με παίκτες της αγοράς ενδιαφέροντός κάθε συμμετέχοντα και η υποστήριξη στην διερεύνηση χρηματοδότησης τόσο από ιδιωτικά κεφάλαια όσο και από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Με ποιό τρόπο;

Όλες οι υπηρεσίες της εικονικής θερμοκοιτίδας της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. παρέχονται διαδικτυακά με συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, και σεμινάρια από ένα δίκτυο εξειδικευμένων μεντόρων και ανθρώπων της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οφέλη από τη συμμετοχή

·       Κατανόηση και αποσαφήνιση του πυρήνα του επιχειρηματικού σκεπτικού

·       Δημιουργία μιας συμπληρωματικής και αποτελεσματικής ομάδας

·       Ανάπτυξη, έλεγχος, αξιολόγηση και επανεκτίμηση του επιχειρηματικού μοντέλου

·       Σχεδιασμός του πρωτότυπου Προϊόντος / Υπηρεσίας

·       Δικτύωση και προβολή

·       Πού και πώς βρίσκουμε πηγές χρηματοδότησης

·       Εξοικείωση με τις τεχνικές παρουσίασης σε εν δυνάμει επενδυτές

·       Διαδυκτιακή υποστήριξη

Διάρκεια

Η διάρκεια της εικονικής επιχειρηματικής θερμοκοίτισης είναι τρεις (3) μήνες από 15 Ιανουαρίου 2017 έως 15 Απριλίου 2017 και περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις και σεμινάρια που καλύπτουν θέματα όπως: ανάλυση επιχειρηματικού σκεπτικού, έρευνα για συναφείς τεχνολογίες, έρευνα αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, δημιουργία προφίλ πελατειακής βάσης, οικονομοτεχνική ανάλυση

Η Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. στοχεύει στην υποστήριξη νέων επίδοξων επιχειρηματιών και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη και εξέλιξη του επιχειρηματικού τους σκεπτικού ώστε να υπερκεράσουν τα εμπόδια κατά την είσοδο τους στην αγορά. Στο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η θερμοκοιτίδα της ΔΑΣΤΑ, Δ.Π.Θ. περιλαμβάνεται η διασύνδεση των συμμετεχόντων με παίκτες της αγοράς ενδιαφέροντός κάθε συμμετέχοντα και η υποστήριξη στην διερεύνηση χρηματοδότησης τόσο από ιδιωτικά κεφάλαια όσο και από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πληροφορίες
http://dasta.duth.gr/
Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, pgiourka@xan.duth.gr

 

Κράτα το