Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει  επίκαιρες Ημερίδες, στα πλαίσια των επιμορφωτικών του δράσεων, για  τη διαρκή ενημέρωση των Μελών και των Λογιστών – Φοροτεχνικών. Στην Ξάνθη η ημερίδα γίνεται το Σάββατο 19/11 από τις 10 μέχρι τις 2 μ.μ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ: Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία – Ν.4387/2016

Ειδικά Φορολογικά Θέματα

  • Φορολογία Αγροτών
  • Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Εισηγητής: ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος της ελεγκτικής Εταιρίας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ και του ΓΕΟ.Φ.ΙΝ ( Γεωργικό-Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)