Με την ειδική συνεδρίαση για την  Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Παράλληλα στην τακτική του συνεδρίαση τις 6.30μ.μ. ο Δήμος θα κληθεί να ενσωματώσει στην κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα την τροποποίηση που οδήγησε την αντιπολίτευση σε μήνυση για παραποίηση πρακτικού καθώς ο Δήμος εμμένει στη διατύπωση και το θέμα έχει περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .

Αναλυτικά τα θέματα:

 • Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 1ου ΣΠ της μελέτης: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΙΘΟΓΡΑΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΟΛΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Εκδίκαση ένστασης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του ως άνω έργου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έγκριση της με αριθμό 72/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση υψομετρικής μελέτης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 155/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού της Γενικής Λογιστικής με αντίστοιχη μεταβολή του κεφαλαίου του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του συντελεστή για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ή μη του ειδικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους άρδευσης, χρήσης αρδευτικών έργων και ρύθμισης άρδευσης κτημάτων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 • Τροποποίηση των όρων σύμβασης με την εταιρία «Παρκοτεχνική ΑΕ» για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 3.024 τ.μ. με τη διενέργεια δημοπρασίας (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Ξάνθης στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Β΄ φάση» και 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 • Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «Λέσχη Τετρακίνησης Ξάνθης» (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)
 • Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «Αυτοκινητιστική Λέσχη» (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)