Τα νέα διόδια που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην περιοχή αλλά και οι διατλαντική συμφωνία TTIP θα αποτελέσουν το αντικείμενο ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου, για το οποίο θα αποφασίσουν τα μέλη στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

  1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τη διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης.

Εισηγητής :  O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

 

  1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για τη δημιουργία σταθμού διοδίων επί της Εγνατίας οδού στην περιοχή Μεστής

Εισηγητής : O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

  1. Σχετικά με την 619/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του συλλόγου της Κοινότητας Νέων Επιστημόνων gat .

Επερωτών : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος  Ναθαναηλίδης

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ
1.1. Έγκριση 6ης τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής                   Μακεδονίας και Θράκης έτους 2016.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

1.2 Έγκριση επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος.

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων  Εξάρχου

 

2.2 Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης έτους 2016 της Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης

 

2.3 Έγκριση περί οριστικής ή μη, ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» MIS 379438(Υποέργο 2).

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ κ. Αναστάσιος Παράσχου.

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  της Εθνικής οδού Ε.Ο.51 δια μέσου του παράπλευρου SRL21 για την κατασκευή του ΑΚ Μάνδρας (Χ.Θ. 40+919,78), του έργου: «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα 80.11 – 80.23 (4904)»

Εισηγητής :  O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς

 

3.2 Ανάκληση της αριθμ. 165/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την υλοποίηση των μελετών του έργου: “Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού προσαγωγής δικτύου ακαθάρτων και ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμαριώτισσας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης.

 

3.3 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης για την επιστροφή δημοσίων κτημάτων της ΠΕ Ξάνθης.

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

4.1. Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, έκτασης 218.962,79 τ.μ. αγροκτήματος Ερασμίου Ν. Ξάνθης

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

 

4.2. Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, έκτασης 141.224,37 τ.μ. αγροκτήματος Ερασμίου Ν. Ξάνθης

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

 

4.3. Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  χρήσης ακινήτου με δημοπρασία, έκτασης 98.927,78 τ.μ. αγροκτήματος Ερασμίου Ν. Ξάνθης

Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.