Σε επιστολή της προς το xanthi2.gr, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία αναφέρεται στην ημερίδα που επρόκειτο να γίνει στην Ξάνθη αλλά ματαιώθηκε και θα είχε ως θέμα την αειφορική ανάπτυξη της Θράκης, καθώς επίσης και στα σχετικά δημοσιεύματα.

Η επιστολή

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό σας είδηση σχετικά με ημερίδα η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 16η Οκτωβρίου στην Ξάνθη. Το θέμα της ημερίδας ήταν «Δυνατότητες Αειφορικής Ανάπτυξης της Θράκης. Το άρθρο σας αναφέρεται σε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τοπικών φορέων σχετικά με το εν λόγω θέμα. Επίσης προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς για τους οργανωτές της ημερίδας, χωρίς προφανώς να γνωρίζετε αρκετά πράγματα για αυτούς.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να υπεισέλθει στα προβλήματα των τοπικών φορέων, ούτε βέβαια να σχολιάσει την «ελαφρότητα» ή το αβάσιμο διαφόρων δημοσιευμάτων.  Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 με πρωτοβουλία ομάδας καθηγητών του ΑΠΘ και αριθμεί 25 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία και στην επιστήμη. Στα χρόνια αυτά έχουν διατελέσει μέλη της Εταιρείας μας, μεταξύ άλλων, περισσότεροι από εκατό καθηγητές κυρίως του ΑΠΘ. Η Εταιρεία μας πρωτοστάτησε στην οργάνωση ανοικτών πανεπιστημίων και τα υποστήριξε για πάρα πολλά έτη σε Φλώρινα, Σιάτιστα, Λήμνο, και επίσης οργάνωσε πολλαπλά συνέδρια σε διάφορες άλλες πόλεις με σκοπό να μεταφέρει γνώσεις στην Ελληνική περιφέρεια, που είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση του μορφωτικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου του λαού μας. 

Συνεπώς δεν συνάδει με την ιστορία της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας καμία πρόθεση εμπλοκής σε αντιδικίες με τον ένα ή τον άλλο φορέα της πόλης. Απλά επιθυμούμε να πληροφορήσουμε εσάς και τους αναγνώστες σας  ότι ο συντονιστής της ημερίδας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ κ. Παύλος Ευθυμίου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της Εταιρείας μας και ότι στηρίζουμε και επαινούμε τις άοκνες προσπάθειές του, οι οποίες δυστυχώς δεν εκτιμήθηκαν δεόντως από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μέλος επίσης της Εταιρείας μας είναι και ένας από τους διακεκριμένους ομιλητές της ημερίδας, ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Επιθυμούμε τέλος να επισημάνουμε ότι σε κανένα από τα δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις δεν συζητήθηκε ή σχολιάστηκε η ουσία του θέματος και η σημασία του για την πόλη της Ξάνθης και για ολόκληρη τη Θράκη. Δεν είναι μόνο η πρόκληση που παρουσιάζει το πρόβλημα της ανάπτυξης και η αναμφισβήτητη σημαντικότητά του. Είναι και η επικαιρότητα του θέματος, η οποία υπό το φώς των ευρύτερων εξελίξεων προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία πιστεύει ότι ο σχετικός  προβληματισμός θα υπερκεράσει τελικά τα συγκυριακά εμπόδια και θα κατορθώσει να εκδηλωθεί και να καρποφορήσει.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας αυτή για να έχουν οι αναγνώστες σας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί και δική σας μέριμνα.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία

Τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας

Στυλιανός Γκατζογιάννης, τ. τακτικός ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ταμίας.

Ιωάννης Δούκας, καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, μέλος.

Παύλος Ευθυμίου, ομότιμος καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, μέλος.

Βύρων Ναθαναήλ, τ. αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, πρόεδρος.

Αναστάσιος Νάστης, ομότιμος καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, μέλος.

Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος, ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, γενικός γραμματέας.

Νικόλαος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (Βιέννη), μέλος.

Σημείωση xanthi2.gr

Δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιδικίας αλλά ως προς την ακρίβεια των δημοσιευμάτων του Xanthi2.gr, αυτά αφορούν στο γεγονός ότι τουλάχιστον δύο από τους φερόμενους ως διοργανωτές αλλά και κάποιοι ομιλητές με επίσημη ανακοίνωσή τους , αγνοούσαν τη διοργάνωση και πληροφορήθηκαν τη συμμετοχή τους από τη δημοσίευση του προγράμματος, ενώ άλλοι φορείς απέσυραν εκ των υστέρων την οποία συνδρομή τους στη διοργάνωση και, επιπρόσθετα,  άσκησαν έντονη κριτική. Είναι γεγονότα που δεν επιδέχονται περαιτέρω σχολίων αλλά προδίδουν μια αδικαιολόγητη προχειρότητα από μέρους του φορέα/ων – εκ των διοργανωτών- που είχε την ευθύνη διεκπεραίωσης αυτών των ενεργειών. Εξάλλου, η αυτονόητη σοβαρότητα του θέματος της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής προϋποθέτει,  κατά τη δική μας άποψη η οποία και κατατέθηκε, ότι οι χειρισμοί, το κύρος και η συνάφεια -πολιτική ή επιστημονική- των φορέων που επιχειρούν να παρέμβουν πρέπει να το εξασφαλίζει. Κάτι που προφανώς δεν μπορεί να συμβεί ότι ως διοργανωτές εμφανίζονται π.χ. οργανώσεις “πατριωτικού” χαρακτήρα.