Με ανακοίνωσή τους οι παρατάξεις Ξυνίδη-Μπένη-Καμαρίδη-Ανταμπούφη εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να απέχουν από τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής του Δήμου Ξάνθης.

Αναλυτικά

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάζονται τα πεπραγμένα του Δήμου της προηγούμενης χρονιάς, είναι μια κορυϕαία διαδικασία.

Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι.

Η αντιμετώπισή της με νοοτροπία διαϕημιστικής προβολής, την έχει ευτελίσει εδώ και πολλά χρόνια και έτσι από μία συμμετοχική διαδικασία των δημοτών έχει καταντήσει υποχρέωση χωρίς ουσία.

Η ϕετινή παρουσίαση των πεπραγμένων αγγίζει τον πάτο του ϕαινομένου.

Όσο πολυτελής και πολυέξοδη είναι η έντυπη καταγραϕή των «πεπραγμένων», τόσο ϕτωχή είναι η πραγματικότητα των «έργων» στο Δήμο Ξάνθης.

Δράσεις τρίτων που «χρεώνονται» στο Δήμο, έργα παράνομα χωρίς άδεια και μελέτες και ένας δήθεν «κερδοϕόρος» Δήμος που στερεί πόρους και έργα από τους δημότες για να έχουμε ταμείο για τις προεκλογικές χρονιές.

Αρνούμαστε να μετέχουμε σε διαδικασίες που σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν και εξαπατήσουν τους δημότες.

Αρνούμαστε να συνεργήσουμε στην προβολή του τίποτα.

Η πραγματικότητα μιλά μόνη  της. Η καθημερινή απαράδεκτη κατάσταση στο κυκλοϕοριακό, τα αδέσποτα, τα σκουπίδια, το κολυμβητήριο, τις παιδικές χαρές, την ΔΕΥΑΞ και σε τόσα άλλα,  μιλά μόνη της.

Ο απολογισμός γίνεται κάθε μέρα μετρώντας την ποιότητα ζωής που εσείς στερείτε σε όλους με την ανυπαρξία σας.

Απολαύστε κύριε Δήμαρχε και κύριοι και κυρίες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηϕίας την εικονική σας «πραγματικότητα».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΞΑΝΘΗ