Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  με τον  Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιο Καραμπίνη, αναλαμβάνουν  την προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η απόφαση λήφθηκε κατά την διάρκεια της 82ης Συνόδου που ολοκλήρωσε τις εργασίες της το  Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη.

Ως προεδρεύων της Συνόδου, ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης θα διοργανώσει την 83η Σύνοδο Πρυτάνεων  στην Θράκη στις αρχές του 2017.