Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ στην Ξάνθη, παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, είναι μια από τις δύο εταιρείες που επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής αγοράς για την επιτόπια μελέτη και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα η κοινοτική οδηγία που αφορά την κατηγοριοποίηση και την ποιοτική κατάταξη βοοειδών (ταξινόμηση κατά SEUROP).

Ο έλεγχος διενεργήθηκε την Τετάρτη 28/9 από πολυεθνικό κλιμάκιο ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνοδεία εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κλιμακίου περιελάμβανε: την παρουσίαση και γνωριμία με την εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, την διερευνητική συζήτηση και ανάλυση των διαδικασιών και των σημείων προς έλεγχο, όπως αυτός διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τέλος την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης, για την επιτόπια παρακολούθηση της διαδικασίας ποιοτικής κατάταξη βόειου κρέατος και την ολοκλήρωση της επίσκεψης .

Είναι η δεύτερη φορά που η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μελέτης της ελληνικής αγοράς. Αφενός για την φιλόξενη διάθεσή της να εξυπηρετήσει την διαδικασία ελέγχου και αφετέρου για την ευκαιρία που παρέχει στους ελεγκτές να μελετήσουν από κοντά μια επιχείρηση, από τις λίγες στον ελληνικό χώρο, που με την κάθετη ανάπτυξή της λειτουργεί ολοκληρωμένα τις επιχειρηματικές μονάδες της εκτροφής, της σφαγής, της επεξεργασίας, της διανομής και εμπορίας κρέατος και προϊόντων κρέατος, της επεξεργασίας και διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων καθώς και της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων της.

Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί μακρόχρονη σχέση συνεργασίας με την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Κείμενο & συμβουλευτικές υπηρεσίες: Νανά Ζυγούρα, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Marketing, Εκπαιδεύτρια.

Φωτογραφίες: μέλη της ομάδας των ελεγκτών μαζί με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στελέχη της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ στην εισαγωγική παρουσίαση της εταιρείας και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Λαμπρινό της Ξάνθης.