Για  την  υλοποίηση  των  προβλεπομένων  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  έτους  2016  έργων  αντικατάστασης  και  επέκτασης  του  δικτύου  ύδρευσης  της  πόλης  Ξάνθης, εκτελούνται  εργασίες  αντικατάστασης  του  δικτύου  σε  τμήματα  της  οδού  Σεϋθης  στον  οικισμό  της  Π. Χρύσας  και  ειδικότερα  στο  τμήμα  μεταξύ  των  οδών  Παιόνων  και  Λάμπου.

Οι  εργασίες  εκτελούνται  από  συνεργεία  της  επιχείρησης, χρηματοδοτούνται  από  ιδίους  πόρους  και  αποτελούν  τμήμα  συνεχιζόμενου  δι΄ αυτεπιστασίας  έργου.

Λαμβάνονται  όλα  τα  επιβαλλόμενα  μέτρα  για  την  ασφάλεια  των  κινούμενων  στην  περιοχή  πολιτών  αλλά  και  την  προστασία  του  έργου.