Το Τμήμα Συντηρήσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης και επισκευής πεζοδρομιών επί της οδού Πλάτωνος, σε διάφορες θέσεις, με σκοπό την λειτουργική τους αναβάθμιση, αλλά και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Οι παρεμβάσεις γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχουν φθορές και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι υπεύθυνοι του Δήμου, παρακαλούν  για την προσοχή και την κατανόηση των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Κράτα το