Μετά από απόφαση του ΑΣΕΠ το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε αναστολή υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ για τις 6.339 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, στους οποίους περιλαμβάνεται.

Η νέα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για 10 ημέρες.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα αντισυνταγματικότητας το ΑΣΕΠ  προχώρησε στην αφαίρεση του κριτηρίου μοριοδότησης για δικαιούχους του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΑΕ) από τη δημόσια πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ στις 3 Οκτωβρίου, με το αιτιολογικό ότι η πιλοτική εφαρμογή του ΚΕΑ δεν αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλους τους δήμους της χώρας μέχρι και το τέλος  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της εν λόγω πρόσκλησης, την 13η Οκτωβρίου 2016. Η νέα  πρόσκληση αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή για δέκα ημέρες.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ήδη έχουν υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Με αίτημα της ΚΕΔΕ η τροποποίηση

Να σημειωθεί ότι την τροποποίηση της πρόσκλησης για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους με αφαίρεση της επιπλέον μοριοδότησης των δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης,  μέχρι να υπάρξει καθολική εφαρμογή του σε όλους τους δήμους είχε ζητήσει  η ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα το αίτημα διατυπώθηκε σε σχετική επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης προς τις ηγεσίες των υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών, όπου  αναφέρεται ότι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι πολίτες σε μόλις 30 δήμων της χώρας, με συνέπεια να τίθεται θέμα συνταγματικής νομιμότητας και ηθικής τάξης για τους υπόλοιπους υποψήφιους που διεκδικούν τις θέσεις.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα απασχόλησης  μοριοδοτεί με επιπλέον 15 μόρια την εντιοπιότητα ενώ οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης μοριοδοτούνται με 20 επιπλέον μόρια.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το