Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ξάνθης συνεδρίασε μετάτ ην παραίτηση του Προέδρου Γ. Μπατζακίδη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕ Ξάνθης ορίζεται ως εξής:

  1. ΜΑΡΙΑ Σ.ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Πρόεδρος
  2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΝΤΖΕΣ Αντιπρόεδρος
  3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γενικός Γραμματέας
  4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ταμίας
  5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ Αν. Γενικός Γραμματέας
  6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σύμβουλος

Κράτα το