Στα πλαίσια των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και καθαρισμού του δικτύου ομβρίων υδάτων της πόλης και αντιμετώπισης τυχόν πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης προέβησαν στον καθαρισμό του αγωγού που βρίσκεται Νότια και πλησίον του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Με τον καθαρισμό του συγκεκριμένου αγωγού αντιμετωπίζεται το πρόβλημα συγκέντρωσης μεγάλου όγκου και υπερχείλισης των ομβρίων υδάτων στο Νοτιοανατολικό τμήμα του Κοιμητηρίου .

Για τη διατήρηση ελεύθερου και καθαρού του δικτύου ομβρίων υδάτων, από παντός είδους αντικείμενα, η επιχείρηση θεωρεί απαραίτητη την συνδρομή και συνεργασία των δημοτών, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων