Σε ανακοίνωσή της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, που υπογράφει ο Χρήστος Σαρόγλου, αναφέρεται:

Το νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό και σύμφωνα με αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο δεν πρέπει να αποξενώνεται από εκείνο το ποσοστό μετοχών που να εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τη δυνατότητα εκλογής της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, δηλαδή δεν επιτρέπει την κατ’ ουσία ιδιωτικοποίηση των εταιριών ύδρευσης. Η ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την παροχή προσιτών υπηρεσιών στο κοινό. Άραγε θα ακολουθήσει και η ιδιωτικοποίηση των δημοτικών εταιριών ύδρευσης και αποχέτευσης του νομού μας; Οι οποίες δημοτικές επιχειρήσεις, όταν γίνεται χρηστή χρήση, είναι κύρια πηγή εσοδών για τους δήμους μας. Ως προοδευτικοί πολίτες στηρίζουμε την ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών, όμως είμαστε αντίθετοι στην δημιουργία μονοπωλιακού χαρακτήρα ιδιωτικών επιχειρήσεων σε αγαθά ζωτικού χαρακτήρα, όπως είναι το νερό και οι αστικές συγκοινωνίες. Πουθενά στην παγκόσμια οικονομία, ιδιωτικοποίηση σε μονοπώλιο, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ως προς την κοινωνία, αλλά και ως προς την ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών και αγαθών. Άλλη μια πρώτη φορά αριστερά και άλλη μια μεταρρυθμιστική κίνηση, κενού αποτελέσματος. Θα ακολουθήσουν το δρόμο αυτό σύντομα και η ΔΕΥΑΞ, η ΔΕΥΑΑ και οι άλλες δημοτικές επιχειρήσεις;