Όσοι γονείς δεν έλαβαν voucher για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς και σε άλλες δομές παιδικής φροντίδας, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος,  καλούνται από την ΕΕΤΑΑ να δηλώσουν εκ νέου την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί. Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγγελίας του πρωθυπουργού για  επιπλέον χρηματοδότηση 15.000 θέσεων φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και δομές παιδικής φροντίδας για τη φετινή σχολική χρονιά.

Όπως ανακοινώνει η ΕΕΤΑΑ,  οι υποψήφιο εκτός όμως από την αίτηση  θα πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση του φορέα/δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής των παιδιών τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher, να βεβαιώνουν δηλαδή ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, μέχρι στις 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59 σε αρχεία μορφής pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr.,

Η χορήγηση των voucher θα γίνει σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει η ΕΕΤΑΑ, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher),  και

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016  Πρόσκλησης.

Αναλυτικά η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ