Παρουσία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Γεώργιου Παυλίδη  και του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης κ. Στρατή Πλωμαρίτη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Κομοτηνή στην έδρα της Περιφέρειας, σύσκεψη για θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση πράξεων και τον προγραμματισμό ενεργειών για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020,  αφού προηγήθηκε τεχνική συνάντηση με τους διοικητές των Νοσοκομείων και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης  Δημόσιας Υγείας κ. Χρήστος Γάκης, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Ζωή Κοσμίδου, οι διοικητές των Νοσοκομείων: Αλεξανδρούπολης κ. Δ. Αδαμίδης, Κομοτηνής κ. Γ. Φιλιππίδης, Ξάνθης κ. Α. Γερόπουλος, Καβάλας κ. Α. Καρασαββόγλου, Δράμας κ. Ν. Λιάτσης, Εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου κ. Α. Τσιαφούλης , ο Πρ. της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Β. Πιτσινίγκος και ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.  Κ. Καλούδης.
Συζητήθηκαν θέματα σχεδιασμού και ιεράρχησης των ενεργειών ώστε να προχωρήσουν οι προμήθειες του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Νοσοκομείων και των κέντρων Υγείας της ΠΑΜΘ.
Αναλυτικά τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν τα εξής:
1.    Προγραμματισμός ενεργειών για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της υπ’αριθμ. 1351/ΑΜΘ 20 πρότασης, με τίτλο Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας, για ένταξη έργων υγείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΜ-Θ 2014-2020.
2.    Ολοκλήρωση Πράξεων ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑ- ΘΡΑ 2007-2013 για την ΠΑΜ-Θ

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Έχουμε δεσμεύσε,ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2014-2020, τα περισσότερα χρήματα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας για την Υγεία και θα τα διαθέσουμε όλα προς το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ τον κ. Πλωμαρίτη για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας, τους Διοικητές των Νοσοκομείων και τις Τεχνικές Υπηρεσίες καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή. Θα προχωρήσουμε στον τομέα της Υγείας με τα γρηγορότερα βήματα».