“Για ποιο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα παλέψει η Λαϊκή Συσπείρωση” τιτλοφορείται η ανακοίνωση της παράταξης του Γ. Κολλάρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης:

Με αφορμή το ΕΣΠΑ 2014-2020, ο Δήμος Ξάνθης σχεδιάζει με επίκεντρο το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης και την ευρύτερη αστική περιοχή, από το λιμνίο μέχρι τις καπναποθήκες. Η Λαϊκή Συσπείρωση παρέμβηκε στις 9 Αυγούστου 2016 στην ημερίδα στο Εμπορικό Κέντρο της Πόλης. Θέσαμε ως κυρίαρχο ζήτημα το γεγονός ότι την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική πρέπει να απαρτίζει ένα σύστημα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών μιας περιοχής.

Η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια διοικητική διαδικασία την οποία πρέπει να ολοκληρώσει η αστική αρχή προκειμένου να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Θα πρέπει να είναι μια συνολική και εξελισσόμενη στρατηγική η οποία είναι Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη πραγματικά χρήσιμη για την αστική αρχή και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων. Θεωρούμε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να είναι στατική και να αφορά μόνο τη χρηματοδότηση του σχεδίου αφού μόνο 2 (δύο!) Δήμοι της Περιφέρειας θα εκμεταλλευτούν μερίδιο της ούτως ή άλλως χαμηλής χρηματοδότησης. Αντίθετα, από τη φύση της είναι δυναμική και πρέπει να εμπλουτίζεται με την προσθήκη νέων δεδομένων, μελετών ή αναγνωριστικών ερευνών. Σ’ αυτήν πρέπει να εμπλακούν κι άλλοι φορείς (Εμπορικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Πανεπιστήμιο, κ.λπ.).

Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Ξάνθης, στις οποίες θα πρέπει βασιστεί, για την επίτευξη του οράματός του είναι οι ακόλουθες:

 • Η δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και αναβαθμίζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.
 • Η στροφή και το βάθεμα του κοινωνικού – πολιτιστικού ρόλου του δήμου.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.
 • Η προώθηση δράσεων «έξυπνης πόλης» για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
 • Η βελτίωση της ποιότητας της τοπικής διοίκησης, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ενεργή συμμετοχή του δημότη σε οργανωμένες διαδικασίες διεκδίκησης.

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο Δήμος Ξάνθης καλείται να:

 • εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αντιμετώπισης της ανεργίας και της φτώχειας της πόλης μας με πολιτικά και άλλα μέσα, με διεκδίκηση και διάθεση επαρκών μέτρων- πόρων.
 • εφαρμόσει σχέδιο με κατεύθυνση την ανάκαμψη της πόλης, του αστικού περιβάλλοντος, του επιπέδου διαβίωσης του λαού και των οικονομικών δυνατοτήτων της, εναρμονισμένο με τις αρχές του γενικού χωροταξικού σχεδιασμού.
 • σχεδιάσει, διεκδικήσει και υλοποιήσει ολοκληρωμένα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε μείζονα θέματα, που επηρεάζουν ή συμβάλλουν στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.
 • αντιμετωπίσει διαχρονικά και χρονίζοντα προβλήματα που αποτρέπουν την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος, όπως, θέματα υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία απαιτούν σημαντικούς πόρους και θεσμικές παρεμβάσεις ακόμα και σε εθνικό επίπεδο.
 • προσδώσει, μέσα από αποφάσεις και ενέργειες κανονιστικού πολεοδομικού χαρακτήρα, κτιριακής οργάνωσης της πόλης και όρων δόμησης, όπως και έργα αστικών αναπλάσεων, συνέχεια στο χαρακτήρα και την ταυτότητα της πόλης, ενώ με ενέργειες υποστήριξης των υπηρεσιών, προβολής, επικοινωνίας και εκδηλώσεων να δημιουργήσει τους λόγους της επιλογής της από επιχειρήσεις, επισκέπτες, νέους μόνιμους κατοίκους.
 • αντιμετωπίσει δραστικά τις εσωτερικές του αδυναμίες, μέσα από δράσεις αναδιοργάνωσης του ίδιου του δήμου, των Νομικών Προσώπων και εταιρειών του.

Ο στρατηγικός στόχος του Δήμου Ξάνθης

Ο δήμος πρέπει να εργάζεται στην κατεύθυνση της υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων και δράσεων σε κατάλληλες περιοχές, έτσι ώστε, συναθροίζοντας τα αποτελέσματα, αυτά να επηρεάζουν θετικά την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης δίνοντας μέγιστο βάρος στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.

Πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται έργα για τις στοιχειώδεις υποδομές, όπως νερό, αποχέτευση, περιβάλλον, Υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός, αντισεισμική-αντιπλημμυρική- αντιπυρική προστασία.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ένα εκτεταμένο σχέδιο παρεμβάσεων στην κατεύθυνση ανάκαμψης και ανάταξης του αστικού περιβάλλοντος στο Κέντρο της Πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται με την προβολή καίριων στοιχείων της πόλης, με βελτίωση της λειτουργικότητάς της σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, όπως π.χ. το κυκλοφοριακό, με βήματα αποκατάστασης της βαθιά πληγωμένης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της, μέσω ανάδειξης χώρων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως ενιαίο σύνολο, αλλά και των νεότερων μνημείων και κτισμάτων της.

Η συνέργεια των παραπάνω κατευθύνσεων υλοποιημένη με δεκάδες επιμέρους έργα και δράσεις, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος για τον Ξανθιώτικο λαό, στη δημιουργία δυνατοτήτων για εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, για δημιουργία συνθηκών μόνιμης και νέας παραγωγικής δουλειάς και επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών. Προϋπόθεση για αυτό είναι η επαρκής χρηματοδότηση, όχι για πολυτελή έργα βιτρίνας, αλλά για τα πιο απαραίτητα έργα, που συναρθρώνουν ένα επαρκές αποτέλεσμα. Τέλος, θα ανοίξουν προοπτικές, να αθροιστούν στο μέλλον νέες δημόσιες επενδύσεις, και όχι μόνο, και μάλιστα σε τελματωμένους τομείς, τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή παραγωγή, όσο και σε νέες υπηρεσίες.