Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων που τα έχουν εγκαταλείψει, σε δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους, να τα απομακρύνουν το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση αδυναμίας απομάκρυνσής τους από τους ιδιοκτήτες οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην απομάκρυνση των οχημάτων, καθώς η μακροχρόνια  στάθμευσή τους θεωρείται κατάληψη δημόσιου χώρου.

Τα εγκαταλειμμένα οχήματα αποτελούν εστία ρύπανσης λόγω της μακράς ακινησίας τους. Οι θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνουν  είναι αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων, ενώ δεν  είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, ακόμη και την προσπέλαση άλλων οχημάτων π.χ ασθενοφόρων.

Η συμβολή όλων μας για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σημαντική και γι αυτό η ενεργή συμμετοχή των δημοτών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στην προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο: 2541068003, καθώς και στην διαδικτυακή εφαρμογή «Βελτιώνω τον Δήμο μου» στην διεύθυνση: www.cityofxanthi.gr/imc