Ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει, στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας,  στο εθνικό πρόγραμμα μετρήσεων ραδονίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Η διανομή και συλλογή των ανιχνευτών θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ξάνθης κατόπιν οδηγιών της ΕΕΑΕ.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, για προληπτικούς λόγους, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να μετρήσουν τα επίπεδα ραδονίου στην κατοικία τους θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθεί δωρεάν μετρητής από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τα κριτήρια επιλογής των σημείων τοποθέτησης είναι η σειρά προτεραιότητας και η γεωγραφική περιοχή.

Σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων θα κοινοποιηθεί τις επόμενες μέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.