Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το νέο σχολικό έτος προκειμένου να καλύψει 6 κενές θέσεις :Τρεις(3) στη Γ’ Γυμνασίου και Τρεις (03) στην Α΄Λυκείου,

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο σχολείο μας την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα μουσικά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές είναι τα εξής:

Για τη Γ΄ Γυμνασίου: Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο επιλογής(ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.

Για την Α΄ Λυκείου : Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία & πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία & πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο επιλογής(ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης από 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης(2541092212) για περισσότερες πληροφορίες και ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων