Ο Δήμος Ξάνθης στα πλαίσια σχεδιασμού και κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος   CLLD / LEADER 2017-2020, καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να επενδύσουν στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου και Κιμμερίων να απευθύνονται στο Δήμο Ξάνθης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2542350120 στη Σταυρούπολη και στο 2541350802 στην Ξάνθη, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις δράσεις του, καθώς και να βοηθηθούν για την υποβολή των προτάσεων – σχεδίων τους με Τεχνικά Δελτία στον Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος  (ΑΝΡΟ) ΑΕ.