Σε ομόφωνο ψηφισμά του ο Δήμος Μύκης αναφέρει:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κύκνου και του 2/θ Μειονοτικού Δημοτικού
Σχολείου Ζουμπουλίου του Δήμου Μύκης για το σχολικό έτος 2016-2017 χωρίς να ζητήσει την σχετική γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των αποφάσεων των προηγούμενων ετών με σκοπό τον άδικο κατακερματισμό της ήδη ελλιπούς μειονοτικής εκπαίδευσης. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και για το τρέχον σχολικό έτος εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας και δηλώνουμε την αντίθεση μας στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας των παραπάνω δύο σχολείων διότι με την αύξηση των μαθητών που προσδοκάτε στους οικισμούς τις επόμενες σχολικές χρονιές δε θα αρθεί η τυχόν προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων και έτσι θα επέλθει η πλήρης κατάργησή τους. Θεωρούμε δε την απόφαση αυτή απαράδεκτη διότι εκδόθηκε χωρίς προηγούμενη σχετική γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Εμείς απαιτούμε να εξαιρεθούν τα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία από τις νομοθετικές διατάξεις των αναστολών – καταργήσεων – συγχωνεύσεων των σχολείων λόγω μικρού αριθμού μαθητών έτσι ώστε να λειτουργούν τα σχολεία μας σε κάθε οικισμό ακόμη και με έναν (1) μαθητή διότι διαφορετικά ο οικισμός χάνει ένα ζωντανό οργανισμό και με τις συγχωνεύσεις υποβαθμίζεται η εκπαίδευση των παιδιών μας.

Για τους λόγους αυτούς για ακόμη μια φορά ζητούμε να  σταματήσουν οι αναστολές- καταργήσεις-συγχωνεύσεις Μειονοτικών Σχολείων στη Θράκη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων
και ειδικών συνθηκών που επικρατούν καθώς αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι για το  εκπαιδευτικό σύστημα στη Θράκη η μειονοτική εκπαίδευση. Οι προηγούμενες αποφάσεις αναστολών-καταργήσεων-συγχωνεύσεων Μειονοτικών Σχολείων αποσκοπούσαν στη συρρίκνωση των μειονοτικών δημοτικών σχολείων και τη μεγάλη μείωση του μειονοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά συνέπεια στην υποβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις αυτές, έχουν δημιουργήσει ήδη τεράστια αναστάτωση στους γονείς των μαθητών, στην τοπική κοινωνία, αλλά και στους συλλόγους. Κάθε περαιτέρω μείωση των Μειονοτικών Σχολείων σηματοδοτεί μια πορεία σύνθλιψης της Μειονοτικής Εκπαίδευσης και της ερημοποίησης της υπαίθρου.

Φθάνει πια ο εμπαιγμός με τα παιδιά μας και την εκπαίδευση τους.

Σμίνθη, 31 Αυγούστου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΥΚΗΣ