Δεκτά έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Ξάνθης τα Ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η πλευρά της ενοικιάστριας του Πάρκινγκ κας Πατρικίου για την αναστολή απόδοσης  μισθίου στο πάρκινγκ. 

Η αίτηση αναστολής συζητήθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων τον Ιούλιο και η απόφαση που εκδόθηκε τη Δευτέρα και κανει δεκτή την αίτηση της μισθώτριας που επιστρέφει στο πάρκινγκ, από το οποίο είχε, ουσιαστικά αποβληθεί.

Ουσιαστικά το Δικαστήριο δέχεται το επιχείρημα της πλευράς Πατρικίου, που εκπροσωπείται από το δικηγόρο Γιάννη Παπαχριστόπουλο, σύμφωνα με το οποίο  ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος να λειτουργήσει ενώ καθορίζει και η ευθύνη αυτή βαρύνει το Δήμο ενώ καθορίζει ως εγγύηση για την μισθώτρια το ποσό των 18.000 ευρώ.

Πρακτικά, η απόφαση περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση του Δημοτικού Πάρκινγκ, το οποίο δεν μπορεί ακόμη να λειτουργήσει νόμιμα, αλλά δικαιώνει τα επιχειρήματα της επιχείρησης που το μίσθωσε και μεταθέτει τις ευθύνες για την κτιριακή κατάσταση στο Δήμο.