Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη δύο έργων ύδρευσης: α) «Βελτίωση ύδρευσης  πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» και β) «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020.

Η πράξη «Βελτίωση ύδρευσης  πόλης Διδυμοτείχου και οικισμών» περιλαμβάνει:

•    Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Βάλτου Ορεστιάδας και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού της γεώτρησης με νέα υποβρύχια αντλία και σύνδεση στο νέο αντλιοστάσιο.
•    Αντικατάσταση τμήματος του διπλού καταθλιπτικού αγωγού που συνδέει το αντλιοστάσιο Βάλτου με την κεντρική δεξαμενή Παταγής.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 1.272.357,72€. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017.
Η πράξη «Βελτίωση ύδρευσης οικισμών Μάνης, Σιταριάς, Καρωτής,  Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού» του Δήμου Διδυμοτείχου περιλαμβάνει:

•    Αντικατάσταση του υδατόπυργου Μάνης – Σιταριάς με νέο  συνολικής χωρητικότητας 200 m³.
•    Αντικατάσταση παλαιού υδατόπυργου Λαγού/Θυρέας με νέο συνολικής χωρητικότητας περί τα 140 m3.
•    Κατασκευή μίας νέας δεξαμενής διανομής στη Μάνη προς εξυπηρέτηση της Μάνης και του Ευγενικού, συνολικής χωρητικότητας περί τα 140 m3.
•    Στις δεξαμενές διανομής Καρωτής, Ελληνοχωρίου, Θυρέας και Λαγού (συνολικά τέσσερις) θα γίνει προσθήκη ενός φρεατίου / βανοστασίου , ποιοτική αναβάθμιση του διατιθέμενου νερού και θα κατασκευασθεί νέος συνδετήριος προσαγωγός πολυαιθυλενίου, από την κεντρική δεξαμενή Παταγής έως τον νέο κεντρικό διανομέα στη Σιταριά.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 1.081.300,81€. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2017.

Προηγήθηκε πριν από μέρες άλλη ένταξη της πράξης «Αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πυθίου και Ρηγίου» προϋπολογισμού 1.339.903,80 €.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης δήλωσε σχετικά: «Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Στηρίζουμε και εντάσσουμε κάθε έργο που μας υποβάλλεται, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του Διδυμοτείχου είναι το τρίτο έργο για την ύδρευση μετά από αρκετά χρόνια ».