Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ψεκαστικών μηχανημάτων έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης.

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, έχοντας διευρύνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, έχει εξουσιοδοτηθεί ως Σταθμός Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων | ΚΤΕΟ ψεκαστικών.
Διενεργεί τις επιθεωρήσεις με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες, στον χώρο στάθμευσης του ψεκαστικού, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία, κατόπιν ραντεβού.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012, που έχει τεθεί πρόσφατα σε ισχύ, η επιθεώρηση είναι υποχρεωτική για όλα τα ψεκαστικά και πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 26/11/2016. 
Σκοπός του μέτρου είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των χρηστών των ψεκαστικών, η μείωση της σπατάλης ενέργειας και φυτοφαρμάκων και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Η διαδικασία της επιθεώρησης είναι τυποποιημένη. Αποτελείται από οπτικό, λειτουργικό και μετρητικό έλεγχο. Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και έχει κόστος 120 €. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της εκδίδεται ειδικό σήμα καταλληλότητας, το οποίο ισχύει μέχρι το 2020.
Προετοιμασία ψεκαστικού για έλεγχο & πιστοποίηση καταλληλότητας:
1. Προφυλακτήρας στο παρτικόφ (και στις δύο πλευρές του σταυρού)
2. Μανόμετρο 6,3 εκατοστών
3. Ευανάγνωστος δείκτης στάθμης υγρού στην δεξαμενή
4. Φίλτρο μεταξύ δεξαμενής και αντλίας καθώς και φίλτρα μεταξύ χειριστηρίου και μπεκ (ανάλογα με τις γραμμές)
5. Φίλτρο στο καπάκι από όπου γεμίζεται η δεξαμενή
6. Μπεκάκια ομοιόμορφα, σε καλή κατάσταση και με αντισταγονικές διατάξεις
7. Κατά την επιθεώρηση το ψεκαστικό να είναι γεμάτο με νερό ως τη μέση
Για πληροφορίες και για ραντεβού, επικοινωνήστε με την
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, 3ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας, τηλ. 2541083370, www.enateam.gr