Το Επιμελητήριο Ξάνθης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, διοργανώνει «Ημερίδα Ενημέρωσης» για την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος CLLD – LEADER 2014 – 2020 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην ημερίδα συμμετέχει και η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ξάνθης.

Σκοπός της ημερίδας είναι η από κοινού διαμόρφωση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης CLLD – LEADER 2014 – 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης.

Η Ενημερωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, στην Κεντρική Πλατεία, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα και την υποβολή προτάσεων από τους τοπικούς φορείς προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα.