Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα Τέταρτη 24/8/2016 ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος για να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Στην συνεδρίαση, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά  θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την Κυβέρνηση και αφορούν το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τον προϋπολογισμό των Δήμων για το 2017, καθώς και για τον νέο Νόμο Ν.4412/8-8-2016 που αφορά τις Δημόσιες συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Παράλληλα θα συζητηθούν αιτήματα των Δήμων για την  παράταση της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων και για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).  Ο Δήμαρχος επιστρέφει στην Ξάνθη το βράδυ της ίδιας μέρας.