Με νέο καθεστώς θα λειτουργήσουν οι Σύλλογοι που θα συμμετάσχουν στις Γιορτές Παλιάς Πόλης στη φετινή διοργάνωση, όπως είχε προαναγγελθεί από τη ΔΟΥ Ξάνθης και τη σχετική ενημέρωση προς τους Συλλόγους από τον Προϊστάμενο κι στελέχη της τοπικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Xanthi2.gr μετά την κατάθεση των αιτήσεων κάθε συλλόγου για απαλλαγή από το ΦΠΑ, όπως είχε ζητήσει η Εφορία, ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις  που βασίζονται στις νεότερες εγκυκλίους για την εφαρμογή της νομοθεσίας γύρω από την απαλλαγή του ΦΠΑ σε Συλλόγους και προκαλούν μεγάλες αλλαγές από φέτος:

Σύμφωνα με αυτές, η ΔΟΥ αφού εξέτασε ξεχωριστά κάθε αίτηση φέρεται ότι δεν θα παράσχει απαλλαγή από το ΦΠΑ σε όλους αλλά μόνο σε όσους διαπιστώνεται ότι τα έσοδα από τις Γιορτές Παλιάς Πόλης εκπληρώνουν το πολιτιστικό αντικείμενο του καταστατικού τους. Όμως ακόμη και στις περιπτώσεις που δίδεται απαλλαγή από το ΦΠΑ, αυτή αφορά ένα συγκεκριμένο όριο εσόδων που ανταποκρίνεται στις σχετικές ανάγκες, πάνω από το οποίο επιβάλλεται κανονικά ΦΠΑ.

Υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις για όλες τις πωλήσεις τους

Επίσης, όλοι οι Σύλλογοι -με ή χωρίς απαλλαγή-  υποχρεούνται πλέον να εκδίδουν αποδείξεις για όλες τις εισπράξεις που κάνουν στα στέκια τους αλλά και να φορολογούνται ανάλογα. Υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 των ΕΛΠ ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων ενώ σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί αν αυτή η περιστασιακή δραστηριότητα μπορεί να απαλλαγεί από την έκδοση θεωρημένων στοιχείων, που είναι πιθανή. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ταμειακών μηχανών θα ήταν η πιο πρακτική λύση για να αποφεύγονται οι χειρόγραφες αποδείξεις.

Όλοι οι Σύλλογοι θα ενημερωθούν ξεχωριστά από την τοπική ΔΟΥ για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με την αίτησή τους.  Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η εξομοίωση αυτή των πολιτιστικών συλλόγων με τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του σε Συλλόγους.

Η εξέλιξη αυτή είχε προαναγγελθεί σε μεγάλο βαθμό ενώ μέχρι πέρυσι η φορολογική διοίκηση ερμήνευε και εφάρμοζε διασταλτικά τις διατάξεις για την απαλλαγή του ΦΠΑ καθώς είχε αυτή τη δυνατότητα. Κάτι που πλέον δεν υπάρχει.