Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι φιλόζωοι της Ξάνθης για την πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης να ζητήσει από όλους τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να γνωστοποιήσουν στο Δήμο τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου τους.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος Γιάννης Δουκέλης, αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα του Ομίλου, ως αναγκαίο και πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης που υπάρχει με τα αδέσποτα.Όπως σημειώνει, ο Φιλοζωικός έχει ζητήσει από το Δήμο την άμεση εφαρμογή του μέτρου και μάλιστα, οι πρώτοι που θα ελεγχθούν να είναι οι φιλόζωοι ώστε να διαπιστωθεί αν τα ζώα τους είναι σημασμένα (τσιπαρισμένα), εμβολιασμένα και σε κατάλληλες συνθήκες.

Εξηγεί πάντως, ότι δεν αρκεί ο έλεγχος στα ζώα συντροφιάς αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ζώα από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα κυνηγετικά, υποννοώντας ότι η όψη αρκετών από τα αδέσποτα παραπέμπει σε αυτή την προέλευση.

Πάντως, καταλήγει ότι, παρά τη θετική εξέλιξη της πρωτοβουλίας του Δήμου, η υποχρέωση όλων να “τσιπάρουν” τα ζώα θα εφαρμοστεί καθολικά – και άρα θα ελεγχθεί η προέλευση των αδέσποτων απόλυτα- μόνο όταν θα γίνονται έλεγχοι από αρμόδια όργανα σε όλες τις κατηγορίες δεσποζόμενων. Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές μονάδες,  υπάρχει άλλωστε και σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας.