Μόνο δύο Δήμοι από όλη την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν από 8εκ. 600χιλ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τους δημότες τους ώστε να υλοποιήσουν έως και το 2023,  όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,  καινοτόμες παρεμβάσεις που θα προσδώσουν στις πόλεις τους τα αναγκαία ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η νέα προγραμματική περίοδος το 2020.

Η πρόταση του Δήμου Ξάνθης ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση προς ενημέρωση δημοτών και φορέων ώστε μέσω των επισημάνσεων και παρατηρήσεων της τοπικής κοινωνίας να βελτιωθεί  και να εμπλουτισθεί, όπου φυσικά είναι επιτρεπτό αφού οι παράμετροι του προγράμματος είναι συγκεκριμένοι και ως προς τους στόχους αλλά και ως προς τομείς παρέμβασης.

Περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία-επιχειρηματικότητα, κλιματική αλλαγή και απασχόληση αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους σχεδιάστηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με επιλεγμένο σημείο παρέμβασης το εμπορικό και διοικητικό κέντρο – από το Λιμνείο έως και τις Καπναποθήκες-  ώστε η διάχυση των προσδοκώμενων αναπτυξιακών  αποτελεσμάτων να καλύψει το σύνολο του Δήμου.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης προσβλέπει στη δημιουργία της ‘έξυπνης πόλης’–σ.σ: συνοπτικό ενημερωτικό κείμενο μαζί με ερωτηματολόγιο προς ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τους δημότες έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης    και συνδυάζει σειρά έργων, καινοτόμων δράσεων τεχνολογίας και επικοινωνίας αλλά και λειτουργικών παρεμβάσεων που ‘κουμπώνουν’ στην υπάρχουσα υποδομή του Δήμου, π.χ. κυκλοφοριακή μελέτη κ.α.

Εκτός των γενικών στοχεύσεων που οριοθετεί αυστηρά το πρόγραμμα , ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικοί στόχοι που περιλαμβάνει από την ενθάρρυνση της τουριστικής επισκεψιμότητας και την ενδυνάμωση του εμπορικού ιστού έως τη δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας και δομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Η παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  έγινε από το Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Πέτρο Παυλίδη ενώ την ομάδα των μελετητών εκπροσώπησε ο κ. Κουτσομάρκος.

Όμορφη Πόλη