Ο Δήμος Ξάνθης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχεδιάζει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με επίκεντρο το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης της Ξάνθης και την ευρύτερη αστική περιοχή .

Για το λόγο αυτό προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς της πόλης, στη δημόσια συνάντηση και συζήτηση την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 1.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση, κινητοποίηση και ανταλλαγή απόψεων κοινού και φορέων σχετικά με τις δράσεις και τα έργα αστικής ανάπτυξης της Στρατηγικής Β.Α.Α., για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Ξάνθης, τα οποία θα ενισχύσουν την ανάπτυξη στο σύνολο του Δήμου.

Παράλληλα, ο Δήμος Ξάνθης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ερωτηματολόγιο μαζί με συνοπτικό ενημερωτικό κείμενο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διεύθυνση www.cityofxanthi.gr/dimotes/diav/xanthi2020, έως την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016.