Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης σε επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ.πρωτ.3512/8/07/2016, κατέθεσε συγκεκριμένες  προτάσεις για την άρση των αδικιών στην καλλιέργεια του καπνού ,με αφορμή την ενδιάμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020 και εν όψει των προτάσεων που πρόκειται να υποβάλει η Χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο  Περιφερειάρχης ζήτησε από τον Υπουργό προκειμένου να παραμείνουν ελπιδοφόρες οι προοπτικές για τον ελληνικό καπνό και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχονται σε κάθε Κράτος-Μέλος να καθορίζει το ίδιο τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης των παραγωγών ,την κατάρτιση ειδικού προγράμματος για πρόσθετη ενίσχυση καπνοπαραγωγών που καλλιεργούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Περιφέρειάς μας και έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις. Εναλλακτικά δε οι παραγωγοί των ποιοτικών καπνών (τόσο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όσο και της βιολογικής παραγωγής) να ενταχθούν, με απλοποιημένες διαδικασίες-προϋποθέσεις, σε αντίστοιχα προγράμματα του Β΄ Πυλώνα της ΚΑΠ και να τύχουν ιδιαίτερης ενίσχυσης.

O Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η Περιφέρειά μας παραμένει κυρίαρχη δύναμη στο χώρο του ποιοτικού καπνού και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, θα αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για ενίσχυση του προϊόντος και των καπνοκαλλιεργητών».