Αφιέρωμα σε ένα εντυπωσιακό αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστό αρχοντικό της πόλης έκανε πρόσφατα η Διευθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στη σελίδα του. Πρόκειται για το αρχοντικό “Καραμπέτση” το οποίο χαρακτηρίζει ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Το κτίριο

καραμπετση 3Το αρχοντικό Καραμπέτση στην οδό Αγίου Βλασίου στην παλαιά πόλη της Ξάνθης στέγασε την οικογένεια του γιατρού Κωνσταντίνου Καραμπέτση. Σύμϕωνα με την επιγραϕή στο υπέρθυρο της κυρίας εισόδου, το κτήριο οικοδομήθηκε το 1896.

Το κτήριο αναπτύσσεται σε υπερυψωμένο υπόγειο, ισόγειο και όροϕο. Το αρχιτεκτονικό ύϕος ακολουθεί τη συμμετρική διάταξη και την αρμονία του νεοκλασικισμού, ενσωματώνοντας στοιχεία του εκλεκτικισμού. Εντυπωσιάζει ο μεταλλικός ρόδακας στον τετράγωνο ϕεγγίτη πάνω από την είσοδο της οικίας, καθώς και ο κτιστός κλειστός εξώστης (σαχνισί) στον όροϕο, που τονίζουν τον κάθετο άξονα του κτίσματος.

καραμπετσ 2

Το κτήριο απολήγει σε διακοσμητική ταινία σχηματοποιημένων σταγόνων, προεξέχον γείσο και καλύπτεται με κεραμοσκεπή.

Το αρχοντικό Καραμπέτση έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο «διότι αποτελεί μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής τόσο ως προς τα επί μέρους στοιχεία όσο και σαν σύνολο, αλλά και ιστορικό δείγμα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της πόλης της Ξάνθης στο μεταίχμιο του 20ού αιώνα» (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3056/48055/9-11-1990 – ΦΕΚ 769/Β/5-12-1990).

Οι ϕωτογραϕίες του μνημείου προέρχονται από το αρχείο της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Α.

καραμπετση