Μια πρωτότυπη εξέλιξε είναι πιθανό να συμβεί στο πλαίσιο της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Xanthi2,gr  σε αυτή την αύξηση είναι πιθανό να συμμετάσχει με αγορά μετοχών η πρώην συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, της οποία ο μεγαλομέτοχος, όπως και στον ΠΑΟΚ, είναι ο Ιβάν Σαββίδης.

Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η Καπνοβιομηχανία του ομογενή επιχειρηματία προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή να είναι απολύτως γνωστοί οι μέτοχοι μιας εταιρίας και στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι μέτοχοί τους μέχρι φυσικού προσώπου, ώστε να λάβει την απαιτούμενη άδεια για να καλύψει μέρος της αύξησης ΜΚ.

Η συμμετοχή στην αύξηση που έχει αποφασιστεί στη Γ.Σ. της 7-12-2015 της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εφόσον γίνει, θα αφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% και μικρότερο του 33%, με βάση το σχετικό σχεδιασμό και την αλληλογραφία που ήδη υπάρχει, μεταξύ των εμπλεκομένων, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ.