Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε σήμερα με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη, σε πρόσθετη ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος ΠΕΠ ΑΜΘ – ΕΣΠΑ περιόδου 2014–2020 με την έκδοση της 28ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 7.500.000 €.

Η πρόσκληση αφορά τα προγράμματα φτώχειας, ανεργίας κλπ, στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Κοινότητας, για διάστημα 5 ετών, από τους 22 Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα Κέντρο Κοινότητας είναι νέα δράση, με καινοτόμα χαρακτηριστικά και με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν για 5 έτη, εξειδικεύεται ως ακολούθως:

α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά.

β) Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους. Κεντρικό ρόλο έχει η δικτύωση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για τη διασφάλιση της άμεσης παραπομπής των ωφελουμένων ατόμων αλλά και την πρόσβαση στην πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις προώθησης στην απασχόληση τα οποία είναι ενεργά ή προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν.

γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους κ.α.

Δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν Παραρτήματα για να εξυπηρετούν καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α. καθώς και κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, τα Κέντρα Κοινότητας μπορούν να δραστηριοποιούνται διευρυμένα και στη διανομή βασικών αγαθών.

Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας θα είναι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και συγκεκριμένα ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.λπ.