Αύξηση στο ήδη υψηλό και εξοντωτικό για τους περιφερειακούς σταθμούς ενοίκιο για την μετάδοση του προγράμματός τους από το μονοπωλιακό της μπουκέτο, σχεδιάζει η Digea. Η εταιρία, που έχει ως μετόχους τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ζητά αύξηση για την εκπομπή του επίγειου σήματος από τα κανάλια της Επαρχίας με αποτέλεσμα η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ)να  εκφράζει με επιστολή της την δυσαρέσκεια της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση :

”Κύριοι,

Λάβαμε γνώση από τα Μέλη μας,ότι αποστέλλετε επιστολές και προετοιμάζεστε για την κατάργηση της δήθεν συμβατικής έκπτωσης.

Άρα διαφαίνεται ότι προτίθεσθε να αυξήσετε την αμοιβή σας, και επικαλείστε τους όρους της σύμβασης και της αίολης και για εμάς «περίεργης» απόφασης της ΕΕΤΤ, αριθ. 716-007/30-4-2014 (ΦΕΚ 1587/17-6-2014), πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρος ο υπολογισμός για την μεγάλη, όπως θα αποδείξουμε, αμοιβή σας.

Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας, σας έχουν θέσει και προφορικά πολλές αντιρρήσεις που αφορούν πολλά θέματα της υπογραφείσης μεταξύ μας, υποχρεωτικής και χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβαση μας κατά την υπογραφή , σύμβασης αλλά και της συνεργασίας μας για την μετάδοση του σήματος μας, που σε πολλά σημεία αυτή η σύμβαση είναι παράλογη και καταχρηστική.

Άμεσα πρέπει να ορίσουμε συνάντηση για την έναρξη διαλόγου με στόχο την λύση των θεμάτων που απασχολούν όλους τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη θέση, για να αποφύγουμε ατέρμονες ελεγκτικές και δικαστικές διαδικασίες ( πχ για εμβέλεια, πολυπλέκτες, επίκληση και εφαρμογή «περίεργων» υπουργικών αποφάσεων αλλά και της ΕΕΤΤ από το 2012 έως το 2014, το εύρος συχνοτήτων,την αμοιβή και τον τρόπο υπολογισμού από την αρχή της συνεργασίας μας , την εξέταση του ΚΑΛΠΔ κλπ. )

Παρακαλούμε για την αποφυγή κάθε μονομερούς ενέργειας και την άμεση αποδοχή της πρόσκλησης μας για διάλογο, εκπροσωπούντες τα μέλη της Ένωσης μας (με όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά εκπροσώπησης για το παραπάνω θέμα).

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται αρμοδίως για την γνώση των, αλλά και λόγω πιθανής επίκλησης για λάθη η παραλείψεις που έγιναν, ως τεκμηριωμένη θέση μας”.