Στις 18.30 το απόγευμα της Δευτέρας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα παραλάβει τη μελέτη για ρυθμιστικό σχέδιο της κυκλοφορίας στην Παλιά πόλη και θα εγκρίνει τη σχετική κανονιστική μελέτη μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη

01ο ΘΕΜΑ :   Οριστική παραλαβή μελέτης «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού Παλιάς Πόλης της Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

03ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ :   9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

09ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης CLLD – LEADER που θα υποβάλλει η ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας και ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.)  CLLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

10ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεσολογγίου 24 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ :   Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ για το έτος 2016 (εισηγήτρια Ξανθη Γκαϊτατζή)

12ο ΘΕΜΑ :   Καθορισμός χώρου ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

13ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

14ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμό 41/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

15ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της με αριθμό 22/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

16ο ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στην πλατεία Δημοκρατίας (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)