Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να κληθούν από την ΕΕΤΑΑ οι δομές παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή υπηρεσιών  στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017.

Λίγο αργότερα, 5-10 Ιουλίου, αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης προς τους γονείς προκειμένου να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη φιλοξενία των παιδιών τους στις παραπάνω δομές.

Πάντως η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να εκδοθεί σύντομα – ίσως και την επόμενη εβδομάδα  και αφού λάβει υπόψη τις διορθωτικές προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων –  και θα έχει ισχύ μέχρι το 2020.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα

Οι αλλαγές που θα έχει το πρόγραμμα από τη νέα σχολική χρονιά, παρουσιάστηκαν σε πρόσφατες διαδοχικές διυπουργικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, από το Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ε.Π. του ΕΚΤ του υπουργείου Οικονομίας, Γ. Ιωαννίδη.

Και  φέτος  υπολογίζεται ότι να φιλοξενηθούν δωρεάν 81.000 παιδιά .

Το ποσό που διασφαλίστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος καταλήγει στα 175 εκατ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Σε ανάλογο ύψος (και συγκεκριμένα 184 εκατ. ευρώ) είχε ανέλθει η χρηματοδότηση του προγράμματος πέρυσι, φιλοξενώντας δωρεάν σε δομές παιδικής φροντίδας 81.003 παιδιά. Για τη νέα χρονιά, με δεδομένη τη μείωση της συμμετοχής του ΕΣΠΑ (από 137,9 εκατ. σε 93), παρά τις γενικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, η εθνική συμμετοχή σχεδόν διπλασιάζεται (από 46,1 εκατ. σε 82 εκατ.). Μειώνεται όμως κατά 5% το voucher σε όλες τις κατηγορίες Δομών.

 

Οι αλλαγές που δρομολογούνται στη διαχείριση του προγράμματος από φέτος είναι οι εξής:

Δήλωση Δομών

Στις  επόμενες 10-12 μέρες οι δομές φιλοξενίας – δημοτικές και ιδιωτικές – θα κληθούν από την ΕΕΤΑΑ να δηλώνουν προαιρετικά και όχι δεσμευτικά, το ενδιαφέρον τους για παροχή υπηρεσιών σε δικαιούχους υποβάλλοντας τα εξής έγγραφα:

α) αποδεικτικά στοιχεία περί της δυναμικότητάς τους,

β) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στη δήλωση αυτή των Δομών θα δηλώνεται το 70% των θέσεών τους.

Στη συνέχεια η ΕΕΤΑΑ σε διάστημα μιας εβδομάδας, θα δημιουργήσει έναν ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Δομών.

Διαδικασία αιτήσεων και επιλογής ωφελούμενων

Περί τις 5-10 Ιουλίου θα δημοσιευτεί η Πρόσκληση για τους γονείς. Η διαδικασία των αιτήσεων θα διαρκέσει περίπου 30 μέρες (αιτήσεις, πρώτοι πίνακες, ενστάσεις, τελικοί πίνακες).

Στην αίτησή τους, την οποία μπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικά αν επιθυμούν, θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά όλα τους τα στοιχεία και όσα στοιχεία αφορούν στη μοριοδότησή τους ενώ προαιρετικό θα είναι το πεδίο όπου δηλώνουν τις Δομές επιλογής τους.
Στη συνέχεια η ΕΕΤΑΑ, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των τυχόν ενστάσεων των γονέων και λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τη μοριοδότηση που του αναλογεί, θα επιλέξει τους πρώτους 80-81.000 ωφελούμενους (μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Πράξης) που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Οι  ωφελούμενοι γονείς θα έχουν στα χέρια τους μία «εντολή τοποθέτησης» για όποια Δομή της επιλογής τους θέλουν.

Η ΕΕΤΑΑ θα πραγματοποιήσει μία μη δεσμευτική σύζευξη για όσους ωφελούμενους συμπλήρωσαν το πεδίο με τις επιλογές Δομών.

Θα γίνει δηλαδή μία ΜΗ δεσμευτική τοποθέτηση ωφελουμένων στο 70% των θέσεων που είχαν δηλώσει εξαρχής οι Δομές.

Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι δεσμευτικό να τηρηθεί ούτε εκ μέρους της Δομής ούτε εκ μέρους του ωφελούμενου.

Η λίστα με τους τελικούς ωφελούμενους θα έχει ένα πεδίο που θα αναφέρεται η προαιρετική επιλογή Δομής αν ο ωφελούμενος είχε δηλώσει Δομή, ενώ αν δεν είχε δηλώσει θα είναι κενό.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται  να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Αυγούστου.
Το voucher στους ωφελούμενους – Επιλογή Δομής από τους ίδιους

Όλοι οι ωφελούμενοι είτε είχαν δηλώσει Δομή είτε όχι, παίρνουν στα χέρια τους  το voucher και αναζητούν από εκείνη τη στιγμή Δομή.

Η Δομή αφού συγκεντρώσει τον τελικό αριθμό ενδιαφερομένων αποφασίζει ποιους θα δεχτεί και ποιους όχι έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει το 100% των θέσεών της με ωφελούμενους του προγράμματος. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν από τη Δομή, υπογράφουν μαζί της προσωπική σύμβαση και μία εξουσιοδότηση πως αναθέτουν στη Δομή να λάβει τα χρήματα του voucher εκ μέρους τους.
Τελική λίστα με οριστικούς δικαιούχους

Η Δομή τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα στείλει στην ΕΕΤΑΑ τις συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις αυτών και «έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας, εκπροσώπησης της Δομής, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ. Η τελευταία ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκδίδει την τελική λίστα με τους οριστικούς δικαιούχους και την στέλνει στην Τράπεζα της Ελλάδος με την πάγια εντολή για μηνιαίες πληρωμές.

Αλλαγές στο νέο σύστημα:

 • Κατάργηση Σύμβασης μεταξύ ΕΕΤΑΑ και Φορέων
 • Δεν χρειάζονται πλέον εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κ.λπ.
 • Η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας είτε θα εξαιρεθεί συνολικά (αλλά αυτό απαιτεί διάταξη νόμου) είτε θα υπάρξει μία εξαίρεση για τις πληρωμές του προγράμματος όπου οι ενημερότητες αυτές θα έχουν εξάμηνη διάρκεια.
 • Κατάργηση ορίου χρηματοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς του 70% των θέσεων. Θα χρηματοδοτείται πλέον το 100% των θέσεων.
 • Πληρωμές κάθε μήνα από την Τράπεζα της Ελλάδος με πάγια εντολή απευθείας στους Φορείς. Μία πληρωμή κάθε μήνα και για τους τρεις φορείς χρηματοδότησης.
 • Κάθε τρίμηνο θα γίνεται έλεγχος παραστατικών (παρουσιολόγιο παιδιών, υπογραφές γονέων κάθε μήνα, τιμολόγιο κάθε μητέρας που θα κόβεται από τον Φορέα) και αντιστοίχηση αυτών με το φυσικό αντικείμενο από την ΕΕΤΑΑ. Τυχόν αναντιστοιχία συμψηφίζεται με την επόμενη Δόση.
 • Καταργείται η διαδικασία της σύζευξης για τους γονείς.
  Ο γονέας μπορεί κάθε πρώτη του μήνα να αλλάξει Δομή και όχι στη μέση κάποιου μήνα.
 • Μπορεί μία μητέρα να πηγαίνει τη μία βδομάδα στη μία βάρδια της Δομής και την άλλη στην άλλη αρκεί αυτό να αποτυπώνεται στο παρουσιολόγιο.
 • τα ανώτατα όρια εισοδήματος παραμένουν ίδια.
 • Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η απαγόρευση να εισπράττουν τροφεία οι δομές για παιδιά που επιδοτούνται.