Η κυκλοφοριακή μελέτη που αποτελεί την εισηγητική έκθεση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την Παλιά Πόλη, παρουσιάστηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης που συνεδρίασε υπό την Προεδρεία του Δημάρχου Χ. Δημαρχόπουλου.

Η παρουσίαση έγινε από τη μελετητική ομάδα της ΕΥΕΡΓΟΣ και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με λευκό από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, προκειμένου να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημείο τριβής τα οχήματα ανά οικογένεια

Ουσιαστικά πρόσβαση με οχήματα στην Παλιά Πόλη θα έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και οχήματα κοινής ωφέλειας, τροφοδοσίας και έκτακτης ανάγκης ενώ η κίνηση θα ελέγχεται από κάμερες που θα καταγράφουν τα οχήματα που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα από τα σημεία ελέγχου. Για την κίνηση των οχημάτων εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος κίνησης 3,5 μέτρων πέρα από τον οποίο μπορούν -δυνητικά με βάση τις αποφάσεις του Δήμου κατά περίπτωση-  να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

DSC_0877JPGΟι προβλέψεις για τα καταστήματα και την κίνηση των οχημάτων φαίνεται ότι εξασφαλίζουν σύγκλιση όλων των ενδιαφερομένων όμως αυτό στο οποίο διαφωνεί ο Σύλλογος Κατοίκων της Παλιάς Πόλης, όπως εκφράστηκε και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου για την Προστασία και Αναβίωση του παραδοσιακού οικισμού Κώστα Κουρτίδη, είναι ο αριθμός οχημάτων που επιτρέπονται ανά οικογένεια, καθώς η μελέτη προβλέπει ένα αυτοκίνητο και ένα δίτροχο ανά νοικοκυριό ενώ οι κάτοικοι ζητούν δύο ΙΧ.

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Η μελέτη αρχικά κατέγραψε την υπάρχουσα κυκλοφοριακή κατάσταση ενώ ανάμεσα στα ευρήματά της και σε μετρήσεις που έγιναν σε διάφορες μέρες είναι ότι λιγότερες από τις μισές μετακινήσεις στην Παλιά Πόλη αφορούν στους κατοίκους και οι περισσότερες αφορούν στους επισκέπτες ενώ τα οχήματα αγνοούν τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης όπως στη “Χαράδρα” και συμπιέζονται προς το κέντρο του οικισμού.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των επαφών με φορείς και ανθρώπους της Παλιάς Πόλης η μελετητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μητροπολίτης ήταν η πλέον “προοδευτική φωνή” για τον οικισμό καθώς άποψη της Μητρόπολης είναι ότι σε περιπτώσεις μυστηρίων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα περπατήσουν μέχρι να φτάσουν στις εκκλησίες του οικισμού και δεν θα μεταφέρουν τα οχήματά τους μέσα.

Το σύστημα που προκρίνει η μελέτη

xartis palia poliΠρόταση της μελέτης είναι η δημιουργία συστήματος περιορισμένης πρόσβασης μέσα σε μια ζώνη της Παλιάς Πόλης που θα χαρακτηρίζεται ως ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, όπως είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό ο χαρακτήρας του οικισμού,  που μπορεί να αναβαθμίσει το περιβάλλον με έμφαση στις χρήσεις των πεζών. “Τεκμηριώνεται η εξ αντικειμένου ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, συμβατή και με τη διατηρησιμότητα του οικισμού όπως την προκρίνει το Υπουργείο Πολιτισμού” ανέφερε ο Αργύρης Πλέσιας από τη μελετητική ομάδα.

Τα μέτρα αυτά, δεδομένων των συνθηκών, είναι:

  • Σήμανση όλων των εισόδων με ανώτατο όριο κυκλοφορίας τα 20 χιλιόμετρα την ώρα
  • Διασφάλιση διαδρόμων κίνησης οχημάτων πλάτους 3,5 μέτρων που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και κοινής ωφέλειας με βάση ειδικό λογισμικό που εφαρμόστηκε σε όλες τις πιθανές διαδρομές.
  • Καθορισμός ειδικών διαδρομών κίνησης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
  • Τρία ηλεκτρονικά σημεία ελέγχου στην οδό Χασιρτζόγλου -Λευκού Πύργου (πριν τη μεγάλη κατηφόρα), στην πλατεία Αντίκα και στην πάροδο Ορφέως (Κήπος). Η είσοδος από τα σημεία ελέγχου θα ελέγχεται από κάμερες που αναγνωρίζουν την πινακίδα του οχήματος, κάτι που θεωρείται η πλέον αξιόπιστη και η πλέον οικονομική λύση. Όλα τα στοιχεία θα τροφοδοτούν μια βάση δεδομένων, από την οποία θα καταγράφονται τα οχήματα που μπαίνουν παράνομα στην πόλη και θα είναι ορατός σε πραγματικό χρόνο ο ακριβής αριθμός χωρίς να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές κάρτες ή μπάρες.

Χρήστες και χώροι στάθμευσης

Οι πινακίδες που θα υπάρχουν στην Παλιά Πόλη
Οι πινακίδες που θα υπάρχουν στην Παλιά Πόλη

Η μελέτη περιλαμβάνει άδειες διέλευσης για τους τακτικούς χρήστες: μία άδεια ΙΧ για κάθε νοικοκυριό και μία άδεια για δίτροχο, που μπορούν να μεταβιβάζονται όταν κάποιος δεν κάνει χρήση. Επίσης άδειες θα έχουν τα ΤΑΞΙ και άλλοι επαγγελματίες ενώ υπάρχουν  διαβαθμίσεις για τη χρήση του πάσου σε ΙΧ γονέων των μαθητών των σχολείων και οχημάτων τροφοδοσίας σε συγκεκριμένες ώρες που προβλέπονται για τις ειδικές διαδρομές.

Οι ειδικές διαδρομές κίνησης στην Παλιά Πόλη θα είναι γραμμοσκιασμένες ενώ οι χώροι δημόσιας χρήσης θα είναι πάντα ελεύθεροι. Η σήμανση θα γίνεται και με αλλαγή στο μοτίβο του παραδοσιακού κυβόλιθου ενώ θα σημανθούν και τα κτίρια που έχουν ευαίσθητα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως σαχνισιά , ώστε να προστατεύονται από συγκρούσεις.

Τέλος, όσον αφορά στη στάθμευση οι διαθέσιμοι χώροι καλύπτουν τις ανάγκες για τους μόνιμους κατοίκους, χωρίς αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση, αναφέρει η μελέτη. Για τους επισκέπτες προτείνεται η χρήση των τριών μεγάλων περιφερειακών χώρων, στο Παζάρι, στο Λιμνίο και στη “Χαράδρα”, όπου μπορεί να γίνουν έργα για τον διπλασιασμό των θέσεων στάθμευσης. Άλλωστε σύμφωνα με τη μελέτη οι χρονοαποστάσεις προς τον παραδοσιακό οικισμό από αυτά τα σημεία είναι εξαιρετικά μικρές.

Το πλαίσιο που ακολούθησε η μελέτη

DSC_0832JPGΟ εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας Αργύρης Πλέσιας ανέφερε ότι η μελέτη προέκυψε ως ανάγκη στο πλαίσιο υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης όλης της πόλης. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σχετικού προεδρικού διατάγματος και του πνεύματος που αυτό προωθεί, επιχειρεί να θέσει τα όρια του δημόσιου χώρου και υπό την έννοια αυτή εκφράζει τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους κυκλοφοριακούς όρους, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού.

Προηγήθηκε και μια ιστορική έρευνα που αναλύει τους λόγους που έγινε χώρος αμιγών κατοικιών η Παλιά Πόλη στις αρχές του περασμένου αιώνα ενώ η βιομηχανική δραστηριότητα λόγω της ιδιαιτερότητας του καπνού, συγκεντρώθηκε στη συνοικία καπναποθηκών. Τελος, από τους μελετητές προτείνεται , μελλοντικά, η τροποποίηση του σχετικού προεδρικού διατάγματος προκειμένου να επικαιροποιηθεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

Περιοχή Ελέγχου Πρόσβασης των οχημάτων
Περιοχή Ελέγχου Πρόσβασης των οχημάτων
xrisis gis palia poli
Χάρτης Χρήσεων Γης

DSC_0873JPG DSC_0855JPG  DSC_0848JPG DSC_0842JPG DSC_0832JPGΟι πινακίδες που θα υπάρχουν στην Παλιά Πόλη