Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την Βιοτεχνική-Οικοκυρική Σχολή Ξάνθης, μετά και από ενημέρωση που είχε από τον π. Βουλευτή Ξάνθης Αλ. Κοντό.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ερωτάται σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αναγνωρισθεί η πιστοποίηση της Σχολής και να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων που θα σημάνει την οικονομική ενίσχυση της Σχολής και τη συνέχιση της λειτουργίας της;

Ακολουθεί η ερώτηση:

Η Βιοτεχνική-Οικοκυρική Σχολή Ξάνθης ιδρύθηκε το 1946 και στα 70 χρόνια λειτουργίας της είχε σημαντική κοινωνική προσφορά στην περιοχή, αφού εκατοντάδες νέοι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν και στηρίχθηκαν επαγγελματικά στους τομείς της ταπητουργίας, κοπτικής-ραπτικής, κεντήματος και ζαχαροπλαστικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσφέρει εθελοντική εργασία και η προσφορά της σχολής είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού στηρίζει ακόμα και ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι Ρομά, παρέχοντάς τους αξιόλογη επαγγελματική κατάρτιση. Η Σχολή στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο και πέραν από την κοινωνική της προσφορά, είναι σημαντική η συνεισφορά της στον πολιτιστικό τομέα, αφού οι παραδοσιακές φορεσιές και τα άλλα κεντήματα που διαθέτει, αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Με την απόφαση του Υπουργείου με Α.Π. Δ23/οικ.23149/1782 στις 23/05/2016, απορρίφθηκε αίτημα της Βιοτεχνικής-Οικοκυρικής Σχολής Ξάνθης για αναγνώρισή της ως πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και ένταξή της στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μη ενίσχυση της από το Υπουργείο με συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας της.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αναγνωρισθεί η πιστοποίηση της Σχολής και να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων που θα σημάνει την οικονομική ενίσχυση της Σχολής και τη συνέχιση της λειτουργίας της;